Current report no 2/2018 / Raport bieżący nr 2/2018

January 22, 2018

Current report no 2/2018 / Raport bieżący nr 2/2018

Delay of information on monthly estimated consolidated revenues for December 2017

Date: 22.01.2018

Title: Delay of information on monthly estimated consolidated revenues for December 2017

Legal ground: Art. 17 ust. 1 MAR – condifential information

Message:

The Board of Directors of ASBISc Enterprises Plc („the Company”, „the Issuer”) hereby informs that the information about the monthly estimated consolidated revenues for December 2017 will be dalayed by one day and will be announced on January 23rd, 2018 while originally it was planned for January 22nd, 2018.

Reasons of delay are technical and are not related in any way with the Company results.

Raport bieżący nr 2/2018

Data: 22.01.2018

Tytuł: Opóźnienie informacji o miesięcznych szacunkowych skonsolidowanych przychodach za grudzień 2017

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne

Wiadomość:

Rada Dyrektorów ASBISc Enterprises Plc („Spółka”, „Emitent”) niniejszym informuje, że informacja o miesięcznych szacunkowych skonsolidowanych przychodach za grudzień 2017 będzie opóźniona o jeden dzień i zostanie ogłoszona 23 stycznia 2018, podczas gdy pierwotnie była planowana na 22 stycznia 2018.

Przyczyny opóźnienia są techniczne i nie są w żaden sposób związane z wynikami Spółki.

   

Disclaimer: The information contained in each press release posted on this site was factually accurate on the date it was issued. While these press releases and other materials remain on the Company's website, the Company assumes no duty to update the information to reflect subsequent developments. Consequently, readers of the press releases and other materials should not rely upon the information as current or accurate after their issuance dates.