Current report no 58/2012 / Raport bieżący nr 58/2012

October 26, 2012

Current report no 58/2012 / Raport bieżący nr 58/2012

Change of the publication date of the Interim Report for Q3 2012

Date: 26.10.2012

Subject: Change of the publication date of the Interim Report for Q3 2012

Message:

According to § 103 sec. 2 of the Regulation of the Ministry of Finance from February 19, 2009 on current and periodical information published by issuers of securities and on condition of recognition of information required by law of a non-member country as equal, the Board of Directors of ASBISc Enterprises PLC (“the Company”) hereby informs about change of the publication date of the Interim Consolidated Report for Q3 2012 from November 8th 2012 (as scheduled in current report no 2/2012 from January  10th, 2012) to November 7th 2012.

 

Raport bieżący nr: 58/2012

Data: 26.10.2012

Temat: Zmiana daty publikacji raportu okresowego za trzeci kwartał 2012 r.

Wiadomość:

Na podstawie § 103 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami państwa niebędącego państwem członkowskim Rada Dyrektorow ASBISc Enterprises PLC ("Spółka") informuje o zmianie daty publikacji skonsolidowanego raportu kwartalnego za trzeci kwartał 2012 roku z 8 listopada 2012 r. (jak zostało wskazane w raporcie bieżącym nr 2/2012 z dnia 10 stycznia 2012 r.) na 7 listopada 2012 r.

 

 

 

 

 

Disclaimer: The information contained in each press release posted on this site was factually accurate on the date it was issued. While these press releases and other materials remain on the Company's website, the Company assumes no duty to update the information to reflect subsequent developments. Consequently, readers of the press releases and other materials should not rely upon the information as current or accurate after their issuance dates.