Current report no. 04/2009 / Raport bieżący nr. 04/2009

February 04, 2009

Current report no. 04/2009 / Raport bieżący nr. 04/2009

Distribution agreement with Western Digital Corporation / Umowa dystrybucyjna z Western Digital Corporation

Date: 2009-02-04 

Title:  Distribution agreement with Western Digital Corporation

Legal Ground:  Other regulations

Message:  
According to accepted corporate governance rules, the Board of Directors of ASBISc Enterprises Plc ("the Company") hereby informs that the Company has signed distribution agreement with Western Digital Corporation (WD, NYSE ticker: WDC), one of the pioneers and long-time leaders of the storage industry.

Under the terms of the signed agreement, the Company is authorized to sell wide range of WD products including hard drives for desktop, mobile, audio-video and enterprise storage applications across the Europe and CIS via distribution centers and the Company offices located in over 26 countries.

By signing this agreement the Company has completed its hard-drives portfolio, which now includes products of all market leaders in this product segment.

The directors believe that this signed agreement improves the Company product portfolio and is expected to boost its revenues and profits in the future.

 


 

Raport bieżący nr. 4 / 2009   

Data sporządzenia:  2009-02-04          

Tytuł: Umowa dystrybucyjna z Western Digital Corporation

Podstawa prawna: Inne uregulowania

Wiadomośc:
Zgodnie z przyjętymi zasadami ładu korporacyjnego Rada Dyrektorów ASBISc Enterprises Plc ("Spółka") informuje, że Spółka podpisała umowę dystrybucyjną z Western Digital Corporation (WD, ticker NYSE: WDC), jednym z pionierów i liderów przemysłu przechowywania danych.

Zgodnie z warunkami podpisanej umowy Spółka jest autoryzowana do sprzedaży szerokiego spektrum produktów WD, w tym dysków twardych do komputerów typu desktop, komputerów mobilych (laptopy), urządzeń audio-wideo oraz aplikacji dla przedsiębiorstw w Europie oraz krajach Wspólnoty Niepodległych Państw poprzez centra dystrybucyjne i biura Spółki zlokalizowane w ponad 26 krajach.

Dzięki podpisaniu niniejszej umowy Spółka skompletowała portfolio dysków twardych, które obejmuje produkty wszystkich liderów rynku w tym segmencie.

Dyrektorzy Spółki są przekonani, że podpisana umowa rozszerza portfolio produktowe Spółki i pozytywnie przełoży się na osiągane przez Spółkę przychody i zyski.

Disclaimer: The information contained in each press release posted on this site was factually accurate on the date it was issued. While these press releases and other materials remain on the Company's website, the Company assumes no duty to update the information to reflect subsequent developments. Consequently, readers of the press releases and other materials should not rely upon the information as current or accurate after their issuance dates.