Current report no. 10/2009 / Raport bieżący nr. 10/2009

May 06, 2009

Current report no. 10/2009 / Raport bieżący nr. 10/2009

Resignation of non-executive Director / Rezygnacja Dyrektora niewykonawczego

Date: May 6th, 2009

Current report 10/2009

Legal ground: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Act on Public Offering – Current and periodical information

Title: Resignation of non-executive Director

Message:

The Board of Directors of ASBISc Enterprises PLC (“the Company”) hereby informs that on May 5th, 2009 Mr. Henri Richard, non-executive Director of the Company has resigned from his position. His resignation was approved by the Company’s Board of Directors.

The reason of Mr. Henri Richard’s resignation were other business contingencies that made it tough to serve for the Company, especially not being close to the company’s operations ..

The company wishes to thank Mr. Henri Richard for his valuable contribution to ASBIS during his presence on the Board. He has brought considerable expertise in international business and the company wishes Mr. Richard all success in his future endeavors.


Raport bieżący nr 10/2009

Data: 6maja 2009

Raport bieżący nr 10/2009

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – Informacje bieżące i okresowe

Tytuł: Rezygnacja Dyrektora niewykonawczego

Wiadomość:

Rada Dyrektorów ASBISc Enterprises PLC (“Spółka”) niniejszym informuje, że w dniu 5 maja 2009 r. Pan Henri Richard, Dyrektor niewykonawczy Spółki, złożył rezygnację z zajmowanego stanowiska. Rezygnacja została przyjęta przez Radę Dyrektorów Spółki.

Przyczyną rezygnacji Pana Henri Richard były inne zobowiązania biznesowe utrudniające pracę dla Spółki, w szczególności ze względu na fakt przebywania z dala od miejsca działalności Spółki..

Spółka pragnie podziękować Panu Henri Richard za jego cenne wsparcie działalności ASBIS podczas obecności w Radzie. Pan Richard wniósł do Spółki znaczącą wiedzę na temat międzynarodowego biznesu. Spółka życzy Panu Richard sukcesów w przyszłych przedsięwzięciach.

Disclaimer: The information contained in each press release posted on this site was factually accurate on the date it was issued. While these press releases and other materials remain on the Company's website, the Company assumes no duty to update the information to reflect subsequent developments. Consequently, readers of the press releases and other materials should not rely upon the information as current or accurate after their issuance dates.