Current report no. 11/2009 / Raport bieżący nr. 11/2009

May 06, 2009

Current report no. 11/2009 / Raport bieżący nr. 11/2009

Resignation of non-executive Director / Rezygnacja Dyrektora niewykonawczego

Date: May 6th, 2009

Current report 11/2009

Legal ground: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Act on Public Offering – Current and periodical information

Title: Resignation of non-executive Director

Message:
The Board of Directors of ASBISc Enterprises PLC (“the Company”) hereby informs that on May 5th, 2009 Mr. Paul Swigart, non-executive Director of the Company has resigned from his position. His resignation was approved by the Company’s Board of Directors.
The reason of Mr. Paul Swigart’s resignation were other business contingencies that made it tough to serve for the Company, especially not being close to the company’s operations..
The company wishes to thank Mr. Paul Swigart for his valuable contribution to ASBIS during his presence on the Board. He has brought considerable expertise in the capital markets and during the company’s listing in both London and Warsaw. The company wishes Mr. Swigart all success in his future endeavors.


Raport bieżący nr 11/2009
 

Data: 6 maja 2009

Raport bieżący nr 11/2009

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – Informacje bieżące i okresowe

Tytuł: Rezygnacja Dyrektora niewykonawczego


Wiadomość:
Rada Dyrektorów ASBISc Enterprises PLC (“Spółka”) niniejszym informuje, że w dniu 5 maja 2009 r. Pan Paul Swigart, Dyrektor niewykonawczy Spółki, złożył rezygnację z zajmowanego stanowiska. Rezygnacja została przyjęta przez Radę Dyrektorów Spółki.
Przyczyną rezygnacji Pana Paul Swigart były inne zobowiązania biznesowe utrudniające pracę dla Spółki, w szczególności ze względu na fakt przebywania z dala od miejsca działalności Spółki..
Spółka pragnie podziękować Panu Paul Swigart za jego cenne wsparcie działalności ASBIS podczas obecności w Radzie. Pan Richard wniósł do Spółki znaczącą wiedzę na temat rynków kapitałowych w czasie notowania Spółki na giełdach w Londynie oraz w Warszawie. Spółka życzy Panu Swigart sukcesów w przyszłych przedsięwzięciach.
 

Disclaimer: The information contained in each press release posted on this site was factually accurate on the date it was issued. While these press releases and other materials remain on the Company's website, the Company assumes no duty to update the information to reflect subsequent developments. Consequently, readers of the press releases and other materials should not rely upon the information as current or accurate after their issuance dates.