Current report no 11/2015 / Raport bieżący nr 11/2015

July 27, 2015

Current report no 11/2015 / Raport bieżący nr 11/2015

The application for closure of a subsidiary

Title: The application for closure of a subsidiary

Date: July 27th, 2015

Legal ground: art. 56 sec. 1 p. 2 Act on Public Offering – current and periodic information

Message:


The Board of Directors of ASBISc Enterprises Plc ("the Issuer", "the Company") hereby informs that on July 27th, 2015 it has received information that on July 21st, 2015 a aplication for liquidation of inactive subsidiary company ASBIS DE GmbH filed by the Company, has been approved by proper court and liquidation of this subsidiary has been started.

The liquidation process has been started due to the Company's efforts to build more lean and more cost effective organization. As a result, customers in Germany will be served directly through the Company, and the Company will further decrease its admin expenses.

Therefore, closure of this subsidiary will not have any impact on the Issuer’s operations in Germany.

Raport bieżący nr 11/2015

Tytuł: Wniosek o likwidację spółki zależnej Data: 27 lipca 2015

Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 p. 2 Ustawy o Ofercie – Informacje bieżące i okresowe

Treść:

Rada Dyrektorów ASBISc Enterprises Plc (“Emitent”, “Spółka”) niniejszym informuje, że w dniu 27 lipca 2015 otrzymała informację, iż w dniu 21 lipca 2015 wniosek o likwidację nieaktywnej spółki zależnej ASBIS DE GmbH, który został złożony przez Spółkę, został zaaprobowany przez odpowiedni sąd i rozpoczęta została likwidacja tej spółki zależnej.

Proces likwidacji został rozpoczęty ze względu na wysiłki Spółki w celu budowy mniej rozbudowanej i bardziej efektywnej kosztowo organizacji. W rezultacie klienci w Niemczech będą obsługiwani bezpośrednio przez Spółkę, która jednocześnie dodatkowo zmniejszy swoje koszty ogólnego zarządu.

W związku z powyższym, likwidacja wskazanej spółki zależnej nie będzie miała żadnego wpływu na działalność Emitenta w Niemczech.

Disclaimer: The information contained in each press release posted on this site was factually accurate on the date it was issued. While these press releases and other materials remain on the Company's website, the Company assumes no duty to update the information to reflect subsequent developments. Consequently, readers of the press releases and other materials should not rely upon the information as current or accurate after their issuance dates.