Current report no 11/2016 / Raport bieżący nr 11/2016

July 22, 2016

Current report no 11/2016 / Raport bieżący nr 11/2016

Deregistration of an inactive subsidiary

Title: Deregistration of an inactive subsidiary

Date: July 22nd, 2016

Legal ground: art. 56 sec. 1 p. 2 Act on Public Offering – current and periodic information

Message:


The Board of Directors of ASBISc Enterprises Plc ("the Issuer", "the Company") hereby informs that on July 22nd, 2016 it has received information that on July 15th, 2016  the Issuer's inactive subsidiary - Euro-Mall SRB d.o.o. (Belgrad, Serbia) has been finally deregistered from the proper registry. This was a result of the Company‘s aplication made under the Group restructurring actions started in 2015 in order to decrease administrative expenses, the fact that this subsidiary was inactive and that the Issuer’s operations in Serbia are conducted through other entities. Therefore, closure of this subsidiary will not have any impact on the Issuer’s operations.

Raport bieżący nr 11/2016

Tytuł: Wyrejestrowanie nieaktywnej spółki zależnejData: 22 lipca 2016

Podstawa prawna: Art. 56 ust 1 pkt 2 - Informacje bieżące i okresowe


Wiadomość:

Rada Dyrektorów ASBISc Enterprises Plc („Emitent“, „Spółka“) informuje, że w dniu 22 lipca 2016 otrzymała informację, iż w dniu 15 lipca 2016 roku nieaktywna spółka zależna Emitenta - Euro-Mall SRB d.o.o. (Belgrad, Serbia) została ostatecznie wyrejestrowana z odpowiedniego rejestru. Było to rezultatem wniosku Spółki złożonego w ramach działań restrukturyzucyjnych Grupy rozpoczętych w 2015 roku mających na celu zmniejszenie kosztów ogólnego zarządu, faktu iż ta spółka zależna była nieaktywna i działalność Emitenta w Serbii jest realizowana przez inne podmioty. W związku z tym zamknięcie tej spółki zależnej nie będzie miało żadnego wpływu na działalność Emitenta.

Disclaimer: The information contained in each press release posted on this site was factually accurate on the date it was issued. While these press releases and other materials remain on the Company's website, the Company assumes no duty to update the information to reflect subsequent developments. Consequently, readers of the press releases and other materials should not rely upon the information as current or accurate after their issuance dates.