Current report no 12/2012 / Raport bieżący nr 12/2012

February 13, 2012

Current report no 12/2012 / Raport bieżący nr 12/2012

The Board of Directors of ASBISc Enterprises PLC (“the Company”, “the Issuer”) hereby informs about the purchase of own shares.

Current report no: 12/2012

Date: 13.02.2012

Title: Purchase of own shares

Legal ground: art. 56 sec. 1 p. 2 Act on Public Offering – current and periodic information

Message:

The Board of Directors of ASBISc Enterprises PLC (“the Company”, “the Issuer”) hereby informs that in order to execute the Resolution no. 1 of the EGM from December 21st, 2011, the Company during market session on February 10th, 2012 bought a total number of 2004 own shares.

The average unit price of the purchase was PLN 2.46 per share.

The nominal value per share is USD 0.20 for 1 share.

The purchased package is 0.0036% of share capital and gives 2004 votes (0.0036%) at the AGM.

After this transaction, the Company has a total of 51164 own shares, representing 0.0922% of share capital and giving 51164 votes (0.0922%) at the General Meeting of Shareholders.

 

Raport bieżący nr: 12/2012

Data: 13.02.2012

Tytuł: Nabycie akcji własnych

Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o Ofercie – informacje bieżące i okresowe

Wiadomość:

Rada Dyrektorów ASBISc Enterprises PLC (“Spółka”, “Emitent”) informuje, iż celem wykonania Uchwały nr 1 NWZA z dnia 21 grudnia 2011 r. Spółka podczas sesji giełdowej w dniu 10 lutego 2012 r. dokonała nabycia łącznie 2004 szt. akcji własnych.

Średnia jednostkowa cena zakupu wynosiła 2,46 zł za szt.

Wartość nominalna jednej akcji wynosi 0,20 USD za 1 sztukę.

Nabyty pakiet stanowi 0,0036 % kapitału zakładowego i daje 2004 głosów (0,0036%) na WZA.

Po powyższej transakcji Spółka posiada łącznie 51164 sztuk akcji własnych, stanowiących 0,0922 % kapitału zakładowego i dających 51164 głosów (0,0922%) na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy.

Disclaimer: The information contained in each press release posted on this site was factually accurate on the date it was issued. While these press releases and other materials remain on the Company's website, the Company assumes no duty to update the information to reflect subsequent developments. Consequently, readers of the press releases and other materials should not rely upon the information as current or accurate after their issuance dates.