Current report no 13/2011 / Raport bieżący nr 13/2011

November 23, 2011

Current report no 13/2011 / Raport bieżący nr 13/2011

The Board of Directors of ASBISc Enterprises PLC ("the Company") hereby publishes content of the draft resolution of the Company's Extraordinary General Meeting of Shareholders to be held on December 21st, 2011.

Date: 23.11.2011

Title:  Content of draft resolution for the Extraordinary General Meeting of Shareholders convened on December 21st, 2011
Legal Ground:  Art. 56 ust. 1 pkt 2 Act on Public Offering - current and periodic information

Message:  

The Board of Directors of ASBISc Enterprises PLC ("the Company") hereby publishes in the attached file the content of the draft resolution of the Company's Extraordinary General Meeting of Shareholders to be held on December 21st, 2011.

Legal ground: Paragraph 38, sec. 1 passage 3 of the Regulation of the Minister of Finance from February 19th, 2009 on current and periodic information to be published by issuers of securities and on conditions of recognition of information required by the law of non-member country as equal. 

Draft resolution for EGM December 21st, 2011

Projekt uchwały na NWZA 21 grudnia 2011 roku

 


 

Raport bieżący nr 13 / 2011   

Data: 23.11.2011       

Tytuł:  Treść projektu uchwały na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ASBISc Enterprises Plc zwołane na dzień 21 grudnia 2011 r. .

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe


Wiadomość:

Rada Dyrektorów ASBISc Enterprises Plc ("Spółka") przekazuje w załączniku treść projektu uchwały, która ma być przedmiotem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ASBISc Enterprises Plc, zwołanego na dzień 21 grudnia 2011 r.

Podstawa prawna: § 38 ust. 1 pkt. 3 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Disclaimer: The information contained in each press release posted on this site was factually accurate on the date it was issued. While these press releases and other materials remain on the Company's website, the Company assumes no duty to update the information to reflect subsequent developments. Consequently, readers of the press releases and other materials should not rely upon the information as current or accurate after their issuance dates.