Current report no 13/2014 / Raport bieżący nr 13/2014

June 05, 2014

Current report no 13/2014 / Raport bieżący nr 13/2014

Reelection of member to the Board of Directors of ASBISc Enterprises Plc

Date: June 5th, 2014

Title:  Reelection of member to the Board of Directors of ASBISc Enterprises Plc


Legal Ground:  Art. 56 ust. 1 pkt 2 Act on Public Offering - issuers information duties

Message:  


The Board of Directors of ASBISc Enterprises Plc ("the Company", „the Issuer“) hereby announces that Annual General Meeting of Shareholders of the Company, that was held on June 5th, 2014 reelected Mr. Constantinos Tziamalis to the Board of Directors.

Constantinos Tziamalis, born in 1975, holds a B.Sc. in Banking and Financial Services and a Masters (M.Sc.) in Finance (Corporate Credit Controller & Investor Relations). Constantinos Tziamalis worked at the private banking department of BNP Paribas in Cyprus and then joined a brokerage house, Proteas Asset Management Limited, where he worked for 3 years as Investor Accounts Manager. Constantinos Tziamalis joined the Company in January 2002 as Financial Project Manager. He was promoted to the position of Corporate Credit Controller & Investor Relations in March 2003. Prior to reelection he hold executive director for Credit and Investor Relations position in the Company (since 23 April 2007).

According to Mr. Constantinos Tziamalis‘ declaration, he does not conduct any activities which may conflict with ASBISc Enterprises Plc. He has never been included into the Doubtful Debtors Registry.


Raport bieżący nr 13/2014

Data:  5.06.2014       Tytuł:  Ponowny wybór członka Rady Dyrektorów ASBISc Enterprises Plc

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresoweWiadomość:


Rada Dyrektorów ASBISc Enterprises Plc (“Spółka", „Emitent“) informuje, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki, które odbyło się w dniu 5 czerwca 2014, wybrało ponownie do Rady Dyrektorów Pana Constantinos Tziamalis.

Constantinos Tziamalis, urodzony w 1975 r., uzyskał tytuł licencjata na kierunku bankowość i usługi finansowe (1998 r.)  oraz magistra na kierunku finanse (1999 r). na Uniwersytecie Leicester. Pan Tziamalis był zatrudniony w pionie bankowości prywatnej BNP Paribas na Cyprze, a następnie (przez okres 3 lat) w domu maklerskim Proteas Asset Management Limited na stanowisku Investor Accounts Manager. Pan Tziamalis dołączył do kadry kierowniczej Spółki w styczniu 2002 r. jako Kierownik ds. projektów finansowych. W marcu 2003 r. objął stanowisko kierownika ds. kontroli kredytów korporacyjnych oraz relacji inwestorskich. Przed reelekcją piastował stanowisko Dyrektors ds. Relacji Inwestorskich i Kredytu w Spółce (od 23 kwietnia 2007 r.).

Zgodnie z deklaracją Pana Constantinos Tziamalis, nie prowadzi on żadnej działalności konkurencyjnej wobec ASBISc Enterprises Plc. Nie był również nigdy wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych.

     

Disclaimer: The information contained in each press release posted on this site was factually accurate on the date it was issued. While these press releases and other materials remain on the Company's website, the Company assumes no duty to update the information to reflect subsequent developments. Consequently, readers of the press releases and other materials should not rely upon the information as current or accurate after their issuance dates.