Current report no 13/2018 / Raport bieżący nr 13/2018

April 20, 2018

Current report no 13/2018 / Raport bieżący nr 13/2018

Information on monthly estimated consolidated revenues

Date: 20.04.2018

Time of disclosure: 11:35

Title: Information on monthly estimated consolidated revenues

Legal ground: Art. 17 ust. 1 MAR – confidential information

Message:

The Board of Directors of ASBISc Enterprises Plc („the Company”, „the Issuer”) following its decision on publication of information about estimated monthly consolidated revenues, as announced in current report no 4/2017, hereby informs that:

Estimated consolidated revenues for March 2018 amounted to approx. USD 165 million and were approx. 56% higher as compared to revenues for March 2017 (USD 106 million).

The above data is based on the best possible estimation prepared by the Board and may differ slightly from final data.

Raport bieżący nr 13/2018

Data: 20.04.2018

Godzina publikacji: 11:35

Tytuł: Informacja o szacunkowych miesięcznych skonsolidowanych przychodach

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - Informacje poufne

Tekst:

Rada Dyrektorów ASBISc Enterprises Plc („Spółka”, „Emitent”) w związku ze swoją decyzją o publikacji informacji o miesięcznych szacunkowych skonsolidowanych przychodach ogłoszoną raportem bieżącym nr 4/2017, niniejszym informuje, że:

Szacunkowe skonsolidowane przychody za marzec 2018 r. wyniosły ok. 165 mln USD i były o ok. 56% wyższe od przychodów wypracowanych w marcu 2017 r. (106 mln USD).

Powyższe dane są oparte na najlepszym możliwym szacunku Rady i mogą nieznacznie różnić się od finalnych danych.

Disclaimer: The information contained in each press release posted on this site was factually accurate on the date it was issued. While these press releases and other materials remain on the Company's website, the Company assumes no duty to update the information to reflect subsequent developments. Consequently, readers of the press releases and other materials should not rely upon the information as current or accurate after their issuance dates.