Current report no 14/2014 / Raport bieżący nr 14/2014

June 05, 2014

Current report no 14/2014 / Raport bieżący nr 14/2014

AGM resolution on dividend

Date: June 5th, 2014


Title: AGM resolution on dividendLegal Ground:  Art. 56 ust. 1 pkt 2 Act on Public Offering - issuers information duties

Message:  


The Board of Directors of ASBISc Enterprises Plc ("the Company", „the Issuer“) hereby informs that the Annual General Meeting of Shareholders of the Company, that was held on June 5th, 2014 made resolution on payout of dividend to the Company’s shareholders.

The Annual General Meeting of Shareholders of the Company declared payment of final dividend of U.S.$ 0,06 per share in line with recommendation of the Company’s Board of Directors. All 55.500.000 shares in the Company is subject to dividend.

Therefore the total amount of dividend will amount to U.S.$ 3.330.000.

The Annual General Meeting of Shareholders set the dividend record date on June 18th, 2014 and the dividend payout date on July 3rd, 2014.

Raport bieżący nr 14/2014

Data:  5.06.2014       Tytuł:  Uchwała ZWZA w sprawie dywidendy


Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresoweWiadomość:

Rada Dyrektorów ASBISc Enterprises Plc (“Spółka", „Emitent“) informuje, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki, które odbyło się w dniu 5 czerwca 2014, podjęło uchwałę w sprawie wypłaty dywidendy akcjonariuszom Spółki.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, zadeklarowało wypłatę finalnej dywidendy w wysokości 0,06 USD na akcję zgodnie z rekomendacją Rady Dyrektorów Spółki. Dywidendą objęte są wszystkie 55,500,000 akcje Spółki.

W związku z tym całkowita kwota dywidendy wyniesie 3.330.000 USD.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ustaliło datę ustalenia prawa do dywidendy (dividend record date) na dzień 18 czerwca 2014 roku, a datę wypłaty dywidendy (dividend payout date) na dzień 3 lipca 2014 roku.

Disclaimer: The information contained in each press release posted on this site was factually accurate on the date it was issued. While these press releases and other materials remain on the Company's website, the Company assumes no duty to update the information to reflect subsequent developments. Consequently, readers of the press releases and other materials should not rely upon the information as current or accurate after their issuance dates.