Current report no 15/2012 / Raport bieżący nr 15/2012

March 29, 2012

Current report no 15/2012 / Raport bieżący nr 15/2012

The Board of Directors of ASBISc Enterprises Plc ("the Company") hereby informs that on the meeting held on March 28th, 2012 based on the Company’s consolidated accounts for Y2011 it has made a decision to recommend to the forthcoming Annual General Meeting of Shareholders the payment of a dividend on Y2011 results.

Current report no: 15/2012

Date: 29.03.2012Title:  The Board of Directors‘ recommendation on dividendLegal Ground:  Art. 56 ust. 1 pkt 2 Act on Public Offering - issuers information duties

Message:  


The Board of Directors of ASBISc Enterprises Plc ("the Company") hereby informs that on the meeting held on March 28th, 2012 based on the Company’s consolidated accounts for Y2011 it has made a decision to recommend to the forthcoming Annual General Meeting of Shareholders the payment of a dividend on Y2011 results.

The Board of Directors will recommend to the AGM to pay U.S.$ 0.04 per share, which gives a total amount of U.S.$ 2.200.000 – almost 39% of the Y2011 net profit after tax.

Regardless the Board of Directors‘ recommendation, the final decision on the dividend payment and its amount will be at the discrection of the Annual General Meeting of Shareholders.

Raport bieżący nr 15 / 2012   

Data: 29.03.2012       Tytuł: Rekomendacja Rady Dyrektorów w sprawie dywidendyPodstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresoweWiadomość:

Rada Dyrektorów ASBISc Enterprises Plc ("Spółka") niniejszym informuje, że na posiedzeniu w dniu 28 marca 2012 roku, w oparciu o skonsolidowane wyniki Spółki za 2011 rok, podjęła decyzję o rekomendowaniu zbliżającemu się Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy wypłaty dywidendy z wyniku 2011 roku.

Rada Dyrektorów będzie rekomendowała ZWZA wypłatę 0.04 USD na akcję, co daje całkowitą kwotę w wysokości 2.200.000 USD – prawie 39% zysku netto po opodatkowaniu za 2011 rok.

Niezależnie od rekomendacji Rady Dyrektorów, ostateczna decyzja o wypłacie dywidendy oraz jej wysokości należeć będzie do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

Disclaimer: The information contained in each press release posted on this site was factually accurate on the date it was issued. While these press releases and other materials remain on the Company's website, the Company assumes no duty to update the information to reflect subsequent developments. Consequently, readers of the press releases and other materials should not rely upon the information as current or accurate after their issuance dates.