Current report no 15/2014 / Raport bieżący nr 15/2014

July 09, 2014

Current report no 15/2014 / Raport bieżący nr 15/2014

The application for closure of a subsidiary

Title: The application for closure of a subsidiary

Date: July 9th, 2014

Legal ground: art. 56 sec. 1 p. 2 Act on Public Offering – current and periodic information

Message:

The Board of Directors of ASBISc Enterprises Plc ("the Issuer", "the Company") hereby informs that on July 9th, 2014 it has received information that on June 6th, 2014 a proper aplication for closure of inactive subsidiary company ASBIS Taiwan (New Taipei City, Taiwan) has been filled at a New Taipei City Government by the Company’s representative.

The application has been filled due to the fact that this subsidiary was inactive and the Issuer’s operations in Asia are conducted through other entities. Therefore, closure of this subsidiary will not have any impact on the Issuer’s operations.

Raport bieżący nr 15/2014

Tytuł: Wniosek o zamknięcie spółki zależnej

Data: 9 lipca 2014

Podstawa prawna: Art. 56 ust 1 pkt 2 - Informacje bieżące i okresowe


Wiadomość:

Rada Dyrektorów ASBISc Enterprises Plc („Emitent“, „Spółka“) informuje, że w dniu 9 lipca 2014 otrzymała informację, iż w dniu 6 czerwca 2014 roku do New Taipei City Government został złożony przez przedstawiciela Spółki właściwy wniosek o zamknięcie spółki zależnej ASBIS Taiwan (New Taipei City, Taiwan).

Wniosek został złożony w związku z faktem, iż ta spółka zależna była nieaktywna i działalność Emitenta w Azji jest realizowana przez inne podmioty. W związku z tym zamknięcie tej spółki zależnej nie będzie miało żadnego wpływu na działalność Emitenta.

Disclaimer: The information contained in each press release posted on this site was factually accurate on the date it was issued. While these press releases and other materials remain on the Company's website, the Company assumes no duty to update the information to reflect subsequent developments. Consequently, readers of the press releases and other materials should not rely upon the information as current or accurate after their issuance dates.