Current report no 15/2015 / Raport bieżący nr 15/2015

September 03, 2015

Current report no 15/2015 / Raport bieżący nr 15/2015

Content of draft resolution for the Extraordinary General Meeting of Shareholders convened on September 30th, 2015

Date: 03.09.2015  


Title:  Content of draft resolution for the Extraordinary General Meeting of Shareholders convened on September 30th, 2015

Legal Ground:  Art. 56 ust. 1 pkt 2 Act on Public Offering - current and periodic information

Message: 

The Board of Directors of ASBISc Enterprises PLC ("the Company") hereby publishes in the attached file the content of the draft resolution of the Company's Extraordinary General Meeting of Shareholders to be held on September 30th, 2015.

Draft resolution for EGM September 30th, 2015

Projekt uchwały na NWZA 29 września 2015 roku

Raport bieżący nr 15/2015

Data: 03.09.2015        

Tytuł:  Treść projektu uchwały na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ASBISc Enterprises Plc zwołane na dzień 30 września 2015 r.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Wiadomość:

Rada Dyrektorów ASBISc Enterprises Plc ("Spółka", "Emitent") przekazuje w załączniku treść projektu uchwały, która ma być przedmiotem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ASBISc Enterprises Plc, zwołanego na dzień 30 września 2015 r.

Draft resolution for EGM September 30th, 2015

Projekt uchwały na NWZA 29 września 2015 roku

Disclaimer: The information contained in each press release posted on this site was factually accurate on the date it was issued. While these press releases and other materials remain on the Company's website, the Company assumes no duty to update the information to reflect subsequent developments. Consequently, readers of the press releases and other materials should not rely upon the information as current or accurate after their issuance dates.