Current report no 16/2014 / Raport bieżący nr 16/2014

July 31, 2014

Current report no 16/2014 / Raport bieżący nr 16/2014

Deregistration of an inactive subsidiary

Title: Deregistration of an inactive subsidiary

Date: July 31st, 2014

Legal ground: art. 56 sec. 1 p. 2 Act on Public Offering – current and periodic information

Message:

The Board of Directors of ASBISc Enterprises Plc ("the Issuer", "the Company") hereby informs that on July 31st, 2014 it has received information that the Issuer’s inactive subsidiary ASBIS IT S.R.L.” (Rome, Italy) has been deregistered from the proper registry on December 30th, 2013. The Issuer continues its operations in Italy for own brands business through ASBISc Enterprises Plc.

Raport bieżący nr 16/2014

Tytuł: Wyrejestrowanie nieaktywnej spółki zależnej


Data: 31 lipca 2014


Podstawa prawna: Art. 56 ust 1 pkt 2 - Informacje bieżące i okresowe


Wiadomość:

Rada Dyrektorów ASBISc Enterprises Plc ("Emitent", "Spółka") niniejszym informuje, że w dniu 31 lipca 2014 otrzymała informację, że nieaktywna spółka zależna Emitenta ASBIS IT S.R.L.” (Rzym, Włochy) została wykreślona z właściwego rejestru w dniu 30 grudnia 2013.

Emitent kontynuuje swoją działalność we Włoszech w zakresie marek własnych przez ASBISc Enterprises Plc. 

Disclaimer: The information contained in each press release posted on this site was factually accurate on the date it was issued. While these press releases and other materials remain on the Company's website, the Company assumes no duty to update the information to reflect subsequent developments. Consequently, readers of the press releases and other materials should not rely upon the information as current or accurate after their issuance dates.