Current report no. 18/2009 / Raport bieżący nr 18/2009

June 29, 2009

Current report no. 18/2009 / Raport bieżący nr 18/2009

Distribution agreements signed in the second quarter of 2009 / Umowy dystrybucyjne podpisane w II kwartale 2009 roku

Date:  29.06.2009

Title:  Distribution agreements signed in the second quarter of 2009

Legal Ground: Other regulations

Message: 
According to the accepted corporate governance rules, the Board of Directors of ASBISc Enterprises Plc ("the Company") hereby informs that during the second quarter of 2009, the Company and its subsidiaries have signed a total number of five new distribution agreements, including:

  • distribution agreement with Infortrend Technology Inc. (ASBISc became the primary distributor for Eastern Europe and Russia)
  • distribution agreement with AOC International (Europe) GmbH (for the Northern Africa, the Middle East except Lebanon and GCC countries)

  • distribution agreement with Lenovo Group Limited (for Saudi Arabia)

  • distribution agreement with Dell Inc. (for Bahrain)

  • distribution agreement “Microsoft OEM Distributor Channel Agreement” with Microsoft Ireland Operations Limited (for Bulgaria; this agreement complements the existing relationship between Microsoft and ASBISc, which already covers Russia, Ukraine, Kazakhstan, Belarus, Romania, Slovakia, and Croatia)

 Additionally, new contracts are in pipeline, and can be expected in Q3 and Q4 of 2009.

Signing of those new agreements is a part of the Company’s strategy of broadening its product portfolio and achieving a much better customer reach.

 


 

Raport bieżący nr 18 / 2009   

Data: 29.06.2009       

Tytuł: Umowy dystrybucyjne podpisane w II kwartale 2009 roku

Podstawa prawna: Inne regulacje

Wiadomośc:
Zgodnie z przyjętymi zasadami ładu korporacyjnego, Rada Dyrektorów ASBISc Enterprises Plc ("Spółka") informuje, że w drugim kwartale 2009 roku, Spółka i jej podmioty zależne podpisały łącznie pięć nowych umów dystrybucyjnych, w tym:

  • umowa dystrybucyjna z Infortrend Technology Inc. (ASBISc został głównym dystrybutorem na rynki Europy Wschodniej i Rosji)
  • umowa dystrybucyjna z AOC (dotyczy krajów Afryki Północnej, Bliskiego Wschodu za wyjątkiem Libanu oraz krajów GCC)

  • umowa dystrybucyjna z firmą Lenovo Group Limited (dotyczy Arabii Saudyjskiej)

  • umowa dystrybucyjna z firmą Dell Inc. (dotyczy Bahrainu)

  • umowa Microsoft OEM Distributor Channel Agreement z Microsoft Ireland Operations Limited (dotyczy Bułgarii; podpisana umowa uzupełnia dotychczasową współpracę pomiędzy Microsoft i ASBISc, która obejmowała dotychczas Rosję, Ukrainę, Kazahstan, Białoruś, Rumunię, Słowację i Chorwację)

 Kolejne kontrakty są w fazie negocjacji a ich podpisanie może być oczekiwane w III i IV kwartale 2009 roku.

Podpisanie wskazanych nowych umów dystrybucyjnych jest częścią strategii Spółki, polegającej na poszerzaniu portfolio produktowego i osiąganiu znacznie lepszego poziomu dotarcia do klientów.

Disclaimer: The information contained in each press release posted on this site was factually accurate on the date it was issued. While these press releases and other materials remain on the Company's website, the Company assumes no duty to update the information to reflect subsequent developments. Consequently, readers of the press releases and other materials should not rely upon the information as current or accurate after their issuance dates.