Current report no 18/2014 / Raport bieżący nr 18/2014

October 14, 2014

Current report no 18/2014 / Raport bieżący nr 18/2014

The Board of Directors disposition on transferring the Company‘s shares to the Company’s employees

Date: 14.10.2014

Title: The Board of Directors disposition on transferring the Company‘s shares to the Company’s employees

Legal ground: art. 56 sec. 1 p. 2 Act on Public Offering – current and periodic information

Message:

The Board of Directors of ASBISc Enterprises Plc (“the Company”, “the Issuer”) hereby informs that on October 13th, 2014 the Company filled with the brokerage house a disposition on transferring for no consideration 105,000 own shares bought by the Company during the buy-back program to a number of the Company’s top managers who have significant positive influence on the Company’s operations – including two of the Directors. Shares will be transfered to employees under the condition of signed formal 18-month lock-up.

Raport bieżący nr: 18/2014

Data: 14.10.2014

Tytuł: Dyspozycja Rady Dyrektorów w sprawie przekazania akcji Spółki pracownikom Spółki

Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o Ofercie – informacje bieżące i okresowe

Wiadomość:

Rada Dyrektorów ASBISc Enterprises Plc (“Spółka”, “Emitent”) informuje, iż w dniu 13.10.2014 Spółka złożyła w domu maklerskim dyspozycję w sprawie przekazania bezpłatnie 105,000 akcji własnych Spółki nabytych przez Spółkę w ramach programu skupu akcji własnych, kilku z kluczowych managerów Spółki, którzy mają istotny pozytywny wpływ na działalność Spółki – w tym dwóm Dyrektorom. Akcje zostaną przekazane pracownikom pod warunkiem podpisania przez nich formalnego 18-miesięcznego lock-upu.

Disclaimer: The information contained in each press release posted on this site was factually accurate on the date it was issued. While these press releases and other materials remain on the Company's website, the Company assumes no duty to update the information to reflect subsequent developments. Consequently, readers of the press releases and other materials should not rely upon the information as current or accurate after their issuance dates.