Current report no 18/2017 / Raport bieżący nr 18/2017

August 22, 2017

Current report no 18/2017 / Raport bieżący nr 18/2017

Information on monthly estimated consolidated revenues

Date: 22.08.2017

Time of disclosure: 08:01

Title: Information on monthly estimated consolidated revenues

Legal ground: Art. 17 ust. 1 MAR – condifential information

Message:

The Board of Directors of ASBISc Enterprises Plc („the Company”, „the Issuer”) following its decision on publication of information about estimated monthly consolidated revenues, as announced in current report no 4/2017, hereby informs that:

Estimated consolidated revenues for July 2017 amounted to approx. USD 94 million and were approx.  18% higher as compared to revenues for July 2016 (USD 79 million).

The above data is based on the the best possibile estimate by the Board and may slightly differ from final data.

Raport bieżący nr 18/2017

Date: 22.08.2017

Godzina publikacji: 08:01

Tytuł: Informacja o miesięcznych szacunkowych skonsolidowanych przychodach

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR

Tekst:

Rada Dyrektorów ASBISc Enterprises Plc („Spółka”, „Emitent”) w związku ze swoją decyzją o publikacji informacji o szacunkowych miesięcznych skonsolidowanych przychodach ogłoszoną raportem bieżącym nr 4/2017, niniejszym informuje, że:

Szacunkowe skonsolidowane przychody za lipiec 2017 wyniosły ok. 94 mln USD i były o ok. 18% wyższe od przychodów w lipcu 2016 (79 mln USD).

Powyższe dane są oparte na najlepszym możliwym szacunku Rady i mogą nieznacznie różnić się od finalnych danych.

   

Disclaimer: The information contained in each press release posted on this site was factually accurate on the date it was issued. While these press releases and other materials remain on the Company's website, the Company assumes no duty to update the information to reflect subsequent developments. Consequently, readers of the press releases and other materials should not rely upon the information as current or accurate after their issuance dates.