Current report no 19/2014 / Raport bieżący nr 19/2014

October 14, 2014

Current report no 19/2014 / Raport bieżący nr 19/2014

Notice pursuant to art. 160 sec. 4 of the Act on Trading in Financial Instruments

Date: 14.10.2014

Title: Notice pursuant to art. 160 sec. 4 of the Act on Trading in Financial Instruments

Legal Ground: Art. 160 sec. 4 Act on Trading - Information about transactions of person with access to confidential information

Message:  

The Board of Directors of ASBISc Enterprises Plc („the Issuer”, „the Company”) informs that on October 13th, 2014 the Company received notification on the basis of art. 160 of Act on Trading on financial instruments from Mr. Marios Christou, Director and the Company’s CFO, who informed that on October 13th, 2014 he received information that the Company filled with brokerage house disposition to transfer to him with no consideration 20.000 shares of the Company.

Raport bieżący nr: 19/2014

Data: 14.10.2014

Tytuł: Zawiadomienie w trybie art. 160 ust. 4 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi

Podstawa prawna: Art. 160 ust. 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób majacych dostep do informacji poufnych

Wiadomość:

Rada Dyrektorów ASBISc Enterprises Plc ("Emitent", "Spółka") informuje, iż w dniu 13 października 2014 roku do siedziby Spółki wpłynęło zawiadomienie w trybie art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi od Pana Marios Christou, Dyrektora i Dyrektora Finansowego Spółki, który poinformował, że w dniu 13 października 2014 roku powziął informację, o złożeniu przez Spółkę w domu maklerskim dyspozycji przeniesienia na niego bezpłatnie 20.000 akcji Spółki.

Disclaimer: The information contained in each press release posted on this site was factually accurate on the date it was issued. While these press releases and other materials remain on the Company's website, the Company assumes no duty to update the information to reflect subsequent developments. Consequently, readers of the press releases and other materials should not rely upon the information as current or accurate after their issuance dates.