Current report no. 20/2008 / Raport bieżący nr. 20/2008

November 19, 2008

Current report no. 20/2008 / Raport bieżący nr. 20/2008

Distribution agreement with Microsoft for Croatia / Umowa dystrybucyjna z Microsoft na Chorwację

Title: Distribution agreement with Microsoft for Croatia

Legal ground: Other regulations
 

According to accepted corporate governance rules, the Board of Directors of ASBISc Enterprises Plc ("the Company") hereby informs that its 100% subsidiary ASBISC-CR d.o.o. has signed Microsoft Channel Agreement with Microsoft Ireland Operations Limited and received a franchise for Croatia. This agreement has been signed for the period ending August 31, 2010 and gives the Company the non-exclusive right to participate in certain channel programs and provide certain Licensed Software, documentation components, software assurance and hardware to resellers.
The directors believe that this signed agreement improves ASBISC-CR d.o.o. product portfolio and is expected to boost its revenues and profits.  
 
 


Raport bieżący nr 20/2008

Tytuł: Umowa dystrybucyjna z Microsoft na Chorwację

Podstawa prawna: Inne uregulowania
 

Zgodnie z przyjętymi zasadami ładu korporacyjnego Rada Dyrektorów ASBISc Enterprises Plc ("Spółka") informuje, że ASBISC-CR d.o.o. (podmiot zależny w 100% od Spółki) podpisała porozumienie Microsoft Channel Agreement z firmą Microsoft Ireland Operations Limited i uzyskała franszyzę na Chorwację.
Umowa została podpisana na okres do 31 sierpnia 2010 roku i daje Spółce niewyłączne prawo do uczestnictwa w wybranych programach sprzedaży i dostarczania resellerom licencjonowanego oprogramowania, dokumentacji oraz zapewnienia oprogramowania i sprzętu.
Dyrektorzy Spółki są przekonani, że podpisane porozumienie rozszerza portfolio produktowe ASBISC-CR d.o.o. i pozytywnie przełoży się na osiągane przez tę spółkę przychody i zyski.

 

 

 

 

Disclaimer: The information contained in each press release posted on this site was factually accurate on the date it was issued. While these press releases and other materials remain on the Company's website, the Company assumes no duty to update the information to reflect subsequent developments. Consequently, readers of the press releases and other materials should not rely upon the information as current or accurate after their issuance dates.