Current report no 20/2013 / Raport bieżący nr 20/2013

June 04, 2013

Current report no 20/2013 / Raport bieżący nr 20/2013

AGM resolution on dividend

Date: June 4th, 2013

Title:  AGM resolution on dividendLegal Ground:  Art. 56 ust. 1 pkt 2 Act on Public Offering - issuers information duties

Message:  


The Board of Directors of ASBISc Enterprises PLC ("the Company") hereby informs that the Annual General Meeting of Shareholders of the Company, that was held on June 4th, 2013 made resolution on payout of dividend to the Company’s shareholders.

The Annual General Meeting of Shareholders of the Company declared payment of final dividend of U.S.$ 0,05 per share in line with recommendation of the Company’s Board of Directors. All 55.500.000 shares in the Company is subject to dividend.

Therefore the total amount of dividend will amount to U.S.$ 2.775.000.

The Annual General Meeting of Shareholders set the dividend record date on June 15th, 2013 and the dividend payout date on June 22nd, 2013.

 

 

Raport bieżący nr 20/2013

Data:  4.06.2013       Tytuł:  Uchwała ZWZA w sprawie dywidendy

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresoweWiadomość:

Rada Dyrektorów ASBISc Enterprises PLC (“Spółka") informuje, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki, które odbyło się w dniu 4 maja 2013, podjęło uchwałę w sprawie wypłaty dywidendy akcjonariuszom Spółki.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, zadeklarowało wypłatę finalnej dywidendy w wysokości 0,05 USD na akcję zgodnie z rekomendacją Rady Dyrektorów Spółki. Dywidendą objęte są wszystkie 55,500,000 akcje Spółki.

W związku z tym całkowita kwota dywidendy wyniesie 2.775.000 USD.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ustaliło datę ustalenia prawa do dywidendy (dividend record date) na dzień 15 czerwca 2013 roku, a datę wypłaty dywidendy (dividend payout date) na dzień 22 czerwca 2013 roku.

Disclaimer: The information contained in each press release posted on this site was factually accurate on the date it was issued. While these press releases and other materials remain on the Company's website, the Company assumes no duty to update the information to reflect subsequent developments. Consequently, readers of the press releases and other materials should not rely upon the information as current or accurate after their issuance dates.