Current report no 21/2017 / Raport bieżący nr 21/2017

September 25, 2017

Current report no 21/2017 / Raport bieżący nr 21/2017

New subsidiary in the Group

Date: 25.09.2017
Title: New subsidiary in the Group
Legal ground: art. 56 sec 1 p 2 - current and periodic information
Message:
The Board of Directors of ASBISc Enterprises Plc ("the Issuer", "the Company") hereby informs that on September 25th, 2017 it has received information that on September 18th, 2017 a company named ASBIS Cloud Ltd with share capital of RUB 8.000.000 has been created in Russia.
The issuer holds 85% in this subsidiary, being equal to share capital of RUN 6.800.000. The other 15% is held by the incorporated subsidiary's managing director, Mr. Alexey Krutitsky.
This entity was incorporated to support the Group's growing business of big cloud and data center projects in Russia.Raport bieżący 21/2017

Raport biezacy nr 21/2017

Data: 25.09.2017
Tytuł: Nowa spółka zależna w Grupie
Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 2 - informacje bieżące i okresowe
Treść:
Rada Dyrektorów ASBISc Enterprises Plc ("Emitent", "Spółka") niniejszym informuje, że w dniu 25 września 2017 roku otrzymała informację, iż 18 września 2017 roku spółka pod nazwą ASBIS Cloud Ltd z kapitałem zakładowym w wysokości RUB 8.000.000 została utworzona w Rosji.
Emitent posiada 85% udziałów w tej spółce zależnej, odpowiadających kapitałowi zakładowemu w wysokości 6.800.000 RUB. Pozostałe 15% jest własnością dyrektora zarządzającego powołanej spółki zależnej, Pana Alexey Krutitsky.
Spółka ta została utworzona aby wesprzeć rosnący biznes Grupy w zakresie dużych projektów w chmurze oraz centr danych w Rosji.
 

Disclaimer: The information contained in each press release posted on this site was factually accurate on the date it was issued. While these press releases and other materials remain on the Company's website, the Company assumes no duty to update the information to reflect subsequent developments. Consequently, readers of the press releases and other materials should not rely upon the information as current or accurate after their issuance dates.