Current report no 22/2013 / Raport bieżący nr 22/2013

July 17, 2013

Current report no 22/2013 / Raport bieżący nr 22/2013

Granting of the Company‘s shares to the Company's employee

Date: 17.07.2013

Subject: Granting of the Company‘s shares to the Company's employee

Legal ground: art. 56 sec. 1 p. 2 Act on Public Offering – current and periodic information

Message:

The Board of Directors of ASBISc Enterprises PLC ("the Company", "the Issuer") hereby informs that on July 16th, 2013 the Company placed the disposition to transfer for no consideration 20,000 own shares bought by the Company during the buy-back program to one of the Company's employees - manager of one of the Company's most successfull subsidiaries. Shares will be transfered under the condition of formal 12 months lock-up signed in writing by the employee.


Raport bieżący nr 22/2013

Data: 17.07.2013

Temat: Przyznanie akcji Spółki pracownikowi Spółki

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Wiadomość:

Rada Dyrektorów ASBISc Enterprises PLC (“Spółka", “Emitent") informuje, iż w dniu 16 lipca 2013 Spółka złożyła dyspozycję przekazania bezpłatnie 20,000 akcji własnych Spółki nabytych przez Spółkę w ramach programu skupu akcji własnych, jednemu z pracowników Spółki – managerowi jednej z najlepiej radzących sobie spółek zależnych Spółki. Akcje zostaną przekazane pod warunkiem podpisania przez pracownika formalnego 12-miesięcznego lock-upu.

Disclaimer: The information contained in each press release posted on this site was factually accurate on the date it was issued. While these press releases and other materials remain on the Company's website, the Company assumes no duty to update the information to reflect subsequent developments. Consequently, readers of the press releases and other materials should not rely upon the information as current or accurate after their issuance dates.