Current report no 23/2015 / Raport bieżący nr 23/2015

November 27, 2015

Current report no 23/2015 / Raport bieżący nr 23/2015

Notice pursuant to art. 160 sec. 4 of the Act on Trading in Financial Instruments

Title: Notice pursuant to art. 160 sec. 4 of the Act on Trading in Financial Instruments

Date: 27.11.2015

Title:  Notice pursuant to art. 160 sec. 4 of the Act on Trading in Financial Instruments 

Legal Ground: Art. 160 sec. 4 Act on Trading - Information about transactions of person with access to confidential information

Message:  
The Board of Directors of ASBISc Enterprises Plc („the Issuer”, „the Company”) informs that on November 27th, 2015 the Company received notification on the basis of art. 160 of Act on Trading on financial instruments from Mr. Siarhei Kostevitch, Chairman of the Board of Directors and the Company’s CEO, who informed that on November 26th, 2015 KS Holdings Ltd - entity related to him – transferred a total number of 2,275,000 shares of the Company with no consideration. Transactions were conducted outside the regulated market upon civil agreements. Transferred shares are covered with 12-months lock-up agreements.

Raport bieżący nr 23/2015

Tytuł: Zawiadomienie zgodnie z art. 160 par. 4 Ustawy o Obrocie Instrumentami Finansowymi

Data: 27.11.2015

Tytuł: Zawiadomienie zgodnie z art. 160 par. 4 Ustawy o Obrocie Instrumentami Finansowymi

Podstawa prawna: Art. 160 par. 4 Ustawy o obrocie - Informacje o transakcjach osób posiadających dostęp do informacji poufnych

Treść:

Rada Dyrektorów ASBISc Enterprises Plc ("Spółka", "Emitent") informuje, że w dniu 27 listopada 2015 roku Spółka otrzymała zawiadomienie na podstawie art. 160 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi od Pana Siarhei Kostevich, Przewodniczącego Rady Dyrektorów oraz Dyrektora Generalnego Spółki, który poinformował, że w dniu 26 listopada 2015 roku KS Holdings Ltd - podmiot powiązany z  nim - przeniósł własność łącznie 2.275.000 akcji Spółki bez wynagrodzenia. Transakcje zostały dokonane poza rynkiem regulowanym na podstawie umów cywilnoprawnych. Przeniesione akcje są objęte 12-miesięcznym zakazem zbywania.

Disclaimer: The information contained in each press release posted on this site was factually accurate on the date it was issued. While these press releases and other materials remain on the Company's website, the Company assumes no duty to update the information to reflect subsequent developments. Consequently, readers of the press releases and other materials should not rely upon the information as current or accurate after their issuance dates.