Current report no 24/2014 / Raport bieżący nr 24/2014

December 17, 2014

Current report no 24/2014 / Raport bieżący nr 24/2014

Registration of a new subsidiary in the UK

Date: December 17th, 2014
Legal ground: art. 56 sec. 1 p. 2 Act on Public Offering – current and periodic information
Title: Registration of a new subsidiary in the UK
Message:

The Board of Directors of Asbisc Enterprises Plc ("the Issuer", "the Company") hereby inform that on December 17th, 2014 it has received information about registration by the Companies House on December 9th, 2014 of its new subsidiary in the UK - ASBIS UK LTD (Hounslow, England) with a capital of 1000 British Pounds. The subsidiary was incorporated in order to develop trading activities in the UK and Ireland. 
 

Raport bieżący nr 24/2014

Data: 17 grudnia 2014
Podstawa prawna: Art. 56 ust 1 pkt 2 - Informacje bieżące i okresowe
Tytuł: Rejestracja nowej spółki zależnej w Wielkiej Brytanii
Treść:

Rada Dyrektorów ASBISc Enterprises Plc („Emitent”, „Spółka”) niniejszym informuje, że w dniu 17 grudnia 2014 otrzymała informację o rejestracji przez Companies House w dniu 9 grudnia 2014 swojej nowej Spółki zależnej w Wielkiej Brytanii -  ASBIS UK LTD (Hounslow, Anglia) z kapitałem 1000 Funtów brytyjskich.Spółka zależna została utworzona w celu rozwoju działalności handlowej na terenie Wielkiej Brytanii oraz Irlandii.

Disclaimer: The information contained in each press release posted on this site was factually accurate on the date it was issued. While these press releases and other materials remain on the Company's website, the Company assumes no duty to update the information to reflect subsequent developments. Consequently, readers of the press releases and other materials should not rely upon the information as current or accurate after their issuance dates.