Current report no 26/2013 / Raport bieżący nr 26/2013

November 12, 2013

Current report no 26/2013 / Raport bieżący nr 26/2013

Deregistration of an inactive subsidiary

Title: Deregistration of an inactive subsidiary

Date: November 12th, 2013

Legal ground: art. 56 sec. 1 p. 2 Act on Public Offering – current and periodic information

Message:

In relation to the current report no 23/2013, the Board of Directors of ASBISc Enterprises PlC ("the Issuer", "the Company") hereby informs that on November 12th, 2013 it has received information that - following the Company’s application that was announced through the current report 23/2013 on September 6th, 2013 - one of the Issuer's subsidiaries in Slovenia - E.M.EURO-MALL d.o.o. (former ISA Hardware s.r.o Slovenia) with its registered office in Ljubljana, Slovenia has been deregistered by the appropriate court

The Issuer will continue its operations in Slovenia without any change, through its other subsidiary - Asbis Slovenia d.o.o (Trzin, Slovenia).

Raport bieżący nr 26/2013

Tytuł: Wyrejestrowanie nieaktywnej spółki zależnej


Data: 12 listopada 2013


Podstawa prawna: Art. 56 ust 1 pkt 2 - Informacje bieżące i okresowe


Wiadomość:

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 23/2013, Rada Dyrektorów ASBISc Enterprises PlC ("Emitent", "Spółka") niniejszym informuje, że w dniu 12listopada 2013 otrzymała informację, że – zgodnie z wnioskiem Spółki, który został ogłoszony raportem bieżącym 23/2013 w dniu 6 września 2013 – jedna ze spółek zależnych Emitenta w Słowenii - E.M.EURO-MALL d.o.o. (dawniej ISA Hardware s.r.o Słowenia) z siedzibą w Ljubljanie w Słowenii została wyrejestrowana przez właściwy sąd.

Emitent będzie kontynuował swoją działalność w Słowenii bez żadnych zmian, przez swoją drugą spółkę zależną - Asbis Slovenia d.o.o (Trzin, Słowenia).

Disclaimer: The information contained in each press release posted on this site was factually accurate on the date it was issued. While these press releases and other materials remain on the Company's website, the Company assumes no duty to update the information to reflect subsequent developments. Consequently, readers of the press releases and other materials should not rely upon the information as current or accurate after their issuance dates.