Current report no 27/2009 / Raport bieżący nr 27/2009

October 12, 2009

Current report no 27/2009 / Raport bieżący nr 27/2009

According to the accepted corporate governance rules, the Board of Directors of ASBISc Enterprises Plc ("the Company") hereby informs about new distribution agreements.

Date:  12.10.2009

Title:  New distribution agreements

Legal Ground: Other regulations

Message:  
According to the accepted corporate governance rules, the Board of Directors of ASBISc Enterprises Plc ("the Company") hereby informs that in the period between September 10th, 2009 (date of previous current report about distribution agreements) and October 12th, 2009 (date of this current report), the Company and its subsidiaries have signed a total number of 4 new distribution agreements and therefore upgraded its product portfolio. In particular the Company has signed:

- Distribution agreement with Huawei-Symantec Technologies Co., Ltd for its line of servers and security products (for Poland),

- Distribution agreement with Kaspersky Lab, a leading developer of secure content management solutions, to get the status of Value-added Distributor of Kaspersky products (for Bulgaria and Romania),

- Distribution agreement with Lenovo Group Limited for IdeaPad and ThinkPad notebook lines, including ThinkPad, ThinkCentre, ThinkStation, ThinkServer and G, U and S series notebooks (for Belarus, Bulgaria, Croatia, Poland, Romania and Saudi Arabia as new countries added to Russia and Ukraine),

- Distribution agreement with actidata GmbH, producer of mass storage, backup and archivization systems (for Poland).

The Board of Directors informs that signing of these new agreements is a part of the Company's strategy of broadening its product portfolio, with special focus on development of customer reach and finished products and software sales in different countries of the Company's operations.


Raport bieżący nr 27 / 2009   

Data: 12.10.2009       

Tytuł: Nowe umowy dystrybucyjne

Podstawa prawna: Inne regulacje

Wiadomość:
Zgodnie z przyjętymi zasadami ładu korporacyjnego Rada Dyrektorów ASBISc Enterprises Plc ("Spółka") niniejszym informuje, że w okresie pomiędzy 10 września 2009 r. (data poprzedniego raportu bieżącego dotyczącego umów dystrybucyjnych) i 12 października 2009 r. (data niniejszego raportu bieżącego), Spółka i jej podmioty zależne podpisały łącznie 4 nowe umowy dystrybucyjne i w związku z tym ulepszyły swoje portfolio produktowe. W szczególności Spółka podpisała:

- umowę dystrybucyjną z firmą Huawei-Symantec Technologies Co., Ltd na linię serwerów i produktów z zakresu bezpieczeństwa (dotyczy Polski),

- umowę dystrybucyjną z firmą Kaspersky Lab, wiodącym deweloperem rozwiązań do bezpiecznego zarządzania zawartością, uzyskując status Value-added Distributor dla produktów firmy Kaspersky (dotyczy Bułgarii i Rumunii),

- umowę dystrybucyjną z firmą Lenovo Group Limited na linie notebooków IdeaPad oraz ThinkPad, włączając w to notebooki serii ThinkPad, ThinkCentre, ThinkStation, ThinkServer oraz G, U i S (dotyczy Białorusi, Bułgarii, Chorwacji, Polski, Rumunii i Arabii Saudyjskiej jako nowych krajów dodanych do dotychczasowych: Rosji i Ukrainy),

- umowę dystrybucyjną z firmą actidata GmbH, producentem systemów typu mass storage, backup i archiwizacyjnych (dotyczy Polski).

Rada Dyrektorów informuje, że podpisanie ww. nowych umów jest częścią strategii Spółki polegającej na rozszerzaniu portfolio produktowego, ze wszczególnym naciskiem na zwiększanie dotarcia do klientów oraz rozwój sprzedaży produktów gotowych i oprogramowania w różnych krajach działalności Spółki.

Disclaimer: The information contained in each press release posted on this site was factually accurate on the date it was issued. While these press releases and other materials remain on the Company's website, the Company assumes no duty to update the information to reflect subsequent developments. Consequently, readers of the press releases and other materials should not rely upon the information as current or accurate after their issuance dates.