Current report no 27/2013 / Raport bieżący nr 27/2013

November 15, 2013

Current report no 27/2013 / Raport bieżący nr 27/2013

Resignation of executive Director

Date: 15.11.2012

Subject: Resignation of executive Director

Legal ground: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Act on Public Offering – Current and periodical information

Message:

The Board of Directors of ASBISc Enterprises PLC (“the Company”, „the Issuer“) hereby informs that on November 15th, 2013 Mr. Laurent Journoud, executive Director of the Company has resigned from his position with the effective date of November 15th, 2013. His resignation was approved by the Company’s Board of Directors.
Mr. Journoud did not disclose the reasons of his resignation.

The company wishes to thank Mr. Laurent Joudnoud for his valuable contribution to ASBIS during his presence on the Board. He has brought considerable expertise during many years of cooperation. The company wishes Mr. Journoud all success in his future endeavors.

Raport bieżący nr 27/2013


Data: 15 listopada 2013

Temat: Rezygnacja Dyrektora wykonawczego

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o Ofercie – informacje bieżące i okresowe

Wiadomość:

Rada Dyrektorów ASBISc Enterprises PLC (“Spółka”, „Emitent“) niniejszym informuje, że w dniu 15 listopada 2013 r. Pan Laurent Journoud, Dyrektor wykonawczy Spółki, złożył rezygnację z zajmowanego stanowiska ze skutkiem na dzień 15 listopada 2013. Rezygnacja została przyjęta przez Radę Dyrektorów Spółki. Pan Laurent Journoud nie ujawnił powodów swojej rezygnacji.


Spółka pragnie podziękować Panu Laurent Journoud za jego cenne wsparcie działalności ASBIS podczas obecności w Radzie. Pan Journoud wniósł do Spółki znaczącą wiedzę w czasie wielu lat współpracy. Spółka życzy Panu Journoud sukcesów w przyszłych przedsięwzięciach.

Disclaimer: The information contained in each press release posted on this site was factually accurate on the date it was issued. While these press releases and other materials remain on the Company's website, the Company assumes no duty to update the information to reflect subsequent developments. Consequently, readers of the press releases and other materials should not rely upon the information as current or accurate after their issuance dates.