Current report no 28/2013 / Raport bieżący nr 28/2013

December 16, 2013

Current report no 28/2013 / Raport bieżący nr 28/2013

Change of a subsidiary name

Current report no: 28/2013

Date: 16 December 2013

Legal ground: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Act on Public Offering – Current and periodical information

Subject: Change of a subsidiary name

Message:

The Board of Directors of ASBISc Enterprises Plc („the Company“, „the Issuer“) hereby informs that on December 16th, 2013 it has received information about registration of change of name of the Issuer’s subsidiary AS Asbis-Baltik (Tallin, Estonia) to ASBIS Estonia AS in Commercial Register of Estonia.

This change has only technical character and is connected with development of business in Estonia and with the Issuer’s pursue for better recognition of the Company in specific countries. It will not have any impact on the subsidiary‘s operations in Estonia – since the Company’s subsidiary under new name will make the same operations.

Raport bieżący nr 28/2013

Data: 16 grudnia 2013

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o Ofercie – informacje bieżące i okresowe

Tytuł: Zmiana nazwy spółki zależnej

Wiadomość:

Rada Dyrektorów ASBISc Enterprises Plc („Spółka“, „Emitent“) niniejszym informuje, że w dniu 16 grudnia 2013 roku otrzymała informację o rejestracji zmiany nazwy spółki zależnej Emitenta - AS Asbis-Baltik (Tallin, Estonia) na ASBIS Estonia AS w rejestrze handlowym Estonii.

Zmiana ta ma jedynie techniczny charakter i jest związana z rozwojem działalności w Estonii oraz dążeniem Emitenta do uzyskania lepszej rozpoznawalności Spółki w poszczególnych krajach. Nie będzie ona miała żadnego wpływu na działalność Spółki w Estonii – jako że spółka zależna pod nową nazwą będzie realizować te same działania.

Disclaimer: The information contained in each press release posted on this site was factually accurate on the date it was issued. While these press releases and other materials remain on the Company's website, the Company assumes no duty to update the information to reflect subsequent developments. Consequently, readers of the press releases and other materials should not rely upon the information as current or accurate after their issuance dates.