Current report no 3/2013 / Raport bieżący nr 3/2013

March 18, 2013

Current report no 3/2013 / Raport bieżący nr 3/2013

Important information in relation to the Cyprus economic situation

Date: 18.03.2013Title: Important information in relation to the Cyprus economic situation

Legal Ground:  Art. 56 ust. 1 pkt 2 Act on Public Offering - issuers information duties

Following a recent decision reached last Friday the 15th of March, 2013 between the Cyprus Government and the Eurogroup that is pending the approval of the Cyprus Parliament, the Board of Directors of ASBISc Enterprises PLC (“the Issuer”, “the Company”) hereby informs that the Company’s operations and/or financial results will not be affected by these devlopments. This will be possible because the Company has kept no bank deposits in any Cyprus Bank and, therefore, it does not expect to have any impact from the proposed hair-cut on deposits in Cyprus.

Also, because of the ASBISc Enterprise PLC’s extensive banking network outside Cyprus and due to the fact that all money transfers are being re-routed outside Cyprus, we do not expect any significant impact on the company’s operations.

 

Raport bieżący nr: 3/2013

Data: 18.03.2013Tytuł: Istotna informacja w związku z sytuacją gospodarczą Cypru

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresoweW nawiązaniu do decyzji uzgodnionej w piątek 15 marca 2013 roku pomiędzy rządem Cypru a Eurogrupą, będącej w trakcie akceptacji przez cypryjski Parlament, Rada Dyrektorów ASBISc Enterprises PLC (“Emitent”, “Spółka”) niniejszym informuje, że działania te nie będą miały wpływu na działalność i/lub wyniki finansowe Spółki. Będzie to możliwe ponieważ Spółka nie posiada depozytów w żadnym z cypryjskich banków i w związku z tym nie oczekuje żadnego wpływu w związku z proponowanym obciążeniem depozytów na Cyprze.

Ponadto, ze względu z rozległą sieć bankową, z której ASBISc Enterprises PLC korzysta poza Cyprem oraz ze względu na fakt, że wszystkie transfery pieniężne są przekierowywane poza Cypr, nie oczekujemy żadnego istotnego wpływu na działalność Spółki.

Disclaimer: The information contained in each press release posted on this site was factually accurate on the date it was issued. While these press releases and other materials remain on the Company's website, the Company assumes no duty to update the information to reflect subsequent developments. Consequently, readers of the press releases and other materials should not rely upon the information as current or accurate after their issuance dates.