Current report no 3/2014 / Raport bieżący nr 3/2014

January 23, 2014

Current report no 3/2014 / Raport bieżący nr 3/2014

Change of a subsidiary name

Date: 23 January 2014

Legal ground: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Act on Public Offering – Current and periodical information

Subject: Change of a subsidiary name

Message:

The Board of Directors of ASBISc Enterprises Plc („the Company“, „the Issuer“) hereby informs that on January 23rd, 2014 it has received information about change of name of the Issuer’s subsidiary operating in the Netherlands from Asbis NL B.V. to Prestigio Plaza NL B.V.

This change is connected with development of the Issuer’s own brands‘ sales in Western Europe and the Issuer’s pursue to increase recognition of Prestigio brand by customers.

Raport bieżący nr 3/2014

Data: 23 stycznia 2014

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o Ofercie – informacje bieżące i okresowe

Tytuł: Zmiana nazwy spółki zależnej

Wiadomość:

Rada Dyrektorów ASBISc Enterprises Plc („Spółka“, „Emitent“) niniejszym informuje, że w dniu 23 stycznia 2014 roku otrzymała informację o zmianie nazwy spółki zależnej Emitenta działającej w Holandii z Asbis NL B.V. na Prestigio Plaza NL B.V.

Zmiana ta jest związana z rozwojem sprzedaży marek własnych Emitenta w Europie Zachodniej oraz dążeniem Emitenta do zwiększania rozpoznawalności marki Prestigio wśród klientów.

        

Disclaimer: The information contained in each press release posted on this site was factually accurate on the date it was issued. While these press releases and other materials remain on the Company's website, the Company assumes no duty to update the information to reflect subsequent developments. Consequently, readers of the press releases and other materials should not rely upon the information as current or accurate after their issuance dates.