Current report no 3/2017 / Raport bieżący nr 3/2017

March 29, 2017

Current report no 3/2017 / Raport bieżący nr 3/2017

The Board of Directors‘ recommendation on dividend

Date: 29.03.2017

Subject: The Board of Directors‘ recommendation on dividend

Legal ground: Art. 56 sec. 1 p. 2 Act on Public Offering – current and periodic information

Message:
The Board of Directors of ASBISc Enterprises Plc ("the Company", “the Issuer”) hereby informs that on the meeting held on March 29th, 2017 based on the Company's consolidated accounts for Y2016 it has made a decision to recommend to the forthcoming Annual General Meeting of Shareholders the payment of a dividend on Y2016 results.

The Board of Directors will recommend to the AGM to pay U.S.$ 0.03 per share, which gives a total amount of U.S.$ 1,665,000 – about 1/3 of the Y2016 net profit after tax.

Regardless the Board of Directors‘ recommendation, the final decision on the dividend payment and its amount will be at the discretion of the Annual General Meeting of Shareholders.

Raport bieżący nr 3/2017

Data: 29.03.2017

Temat: Rekomendacja Rady Dyrektorów w sprawie dywidendy

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Wiadomość:
Rada Dyrektorów ASBISc Enterprises Plc ("Spółka", „Emitent”) niniejszym informuje, że na posiedzeniu w dniu 29 marca 2017 roku, w oparciu o skonsolidowane wyniki Spółki za 2016 rok, podjęła decyzję o rekomendowaniu zbliżającemu się Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy wypłaty dywidendy z wyniku za 2016 rok.

Rada Dyrektorów będzie rekomendowała ZWZA wypłatę 0,03 USD na akcję, co daje całkowitą kwotę w wysokości 1.665.000 USD – ok. 1/3 zysku netto po opodatkowaniu za 2016 rok.

Niezależnie od rekomendacji Rady Dyrektorów, ostateczna decyzja o wypłacie dywidendy oraz jej wysokości należeć będzie do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
 

Disclaimer: The information contained in each press release posted on this site was factually accurate on the date it was issued. While these press releases and other materials remain on the Company's website, the Company assumes no duty to update the information to reflect subsequent developments. Consequently, readers of the press releases and other materials should not rely upon the information as current or accurate after their issuance dates.