Current report no 4/2016 / Raport bieżący nr 4/2016

April 11, 2016

Current report no 4/2016 / Raport bieżący nr 4/2016

Change of the publication date of the Consolidated Quarterly Interim Report for Q1 2016

Date: 11.04.2016

Subject: Change of the publication date of the Consolidated Quarterly Interim Report for Q1 2016

Legal ground: Art. 56 sec. 1 p. 2 Act on Public Offering – current and periodic information

Message:

According to § 103 sec. 2 of the Regulation of the Ministry of Finance from February 19, 2009 on current and periodical information published by issuers of securities and on condition of recognition of information required by law of a non-member country as equal, the Board of Directors of ASBISc Enterprises PLC ("the Company", “the Issuer”) hereby informs about change of the publication date of the Consolidated Interim Report for Q1 2016 from May 5th, 2016 (as scheduled in current report no 1/2016 from January 7th, 2016) to May 12th, 2016. The reason for this change has to do solely with the Orthodox Easter Holidays which coincide with the original publication of the report. This change will give the necessary time for all information to be duly prepared.

Raport bieżący nr 4/2016

Data: 11.04.2016

Temat: Zmiana daty publikacji Skonsolidowanego Raportu Kwartalnego za 1 kw. 2016 r.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Wiadomość:

Na podstawie § 103 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami państwa niebędącego państwem członkowskim Rada Dyrektorow ASBISc Enterprises PLC ("Spółka", “Emitent”) informuje o zmianie daty publikacji Skonsolidowanego Raportu Kwartalnego za I kw. 2016 z 5 maja 2016 r. (jak zostało wskazane w raporcie bieżącym nr 1/2016 z dnia 7 stycznia 2016 r.) na 12 maja 2016 r. Powodem tej zmiany jest wyłącznie termin prawosławnych Świąt Wielkanocnych zbiegający się z pierwotną datą publikacji raportu. Zmiana pozwoli uzyskać czas niezbędny do przygotowania informacji w wymagany sposób.

Disclaimer: The information contained in each press release posted on this site was factually accurate on the date it was issued. While these press releases and other materials remain on the Company's website, the Company assumes no duty to update the information to reflect subsequent developments. Consequently, readers of the press releases and other materials should not rely upon the information as current or accurate after their issuance dates.