Current report no 5/2014 / Raport bieżący nr 5/2014

March 19, 2014

Current report no 5/2014 / Raport bieżący nr 5/2014

Change of the publication date of the Annual Report for 2013

Date: 19.03.2014

Subject: Change of the publication date of the Annual Report for 2013

Legal ground: Art. 56 sec. 1 p. 2 Act on Public Offering – current and periodic information

Message:

According to § 103 sec. 2 of the Regulation of the Ministry of Finance from February 19, 2009 on current and periodical information published by issuers of securities and on condition of recognition of information required by law of a non-member country as equal, the Board of Directors of ASBISc Enterprises PLC ("the Company", “the Issuer”) hereby informs about change of the publication date of the Annual Report for 2013 from March 27th, 2014 (as scheduled in current report no 1/2014 from January 2nd, 2014) to March 31st, 2014.

Raport bieżący nr 5/2014

Data: 19.03.2014

Temat: Zmiana daty publikacji Raportu rocznego za 2013 r.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Wiadomość:

Na podstawie § 103 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami państwa niebędącego państwem członkowskim Rada Dyrektorow ASBISc Enterprises PLC ("Spółka", “Emitent”) informuje o zmianie daty publikacji Raportu rocznego za 2013 rok z 27 marca 2014 r. (jak zostało wskazane w raporcie bieżącym nr 1/2014 z dnia 2 stycznia 2014 r.) na 31 marca 2014 r.

     

Disclaimer: The information contained in each press release posted on this site was factually accurate on the date it was issued. While these press releases and other materials remain on the Company's website, the Company assumes no duty to update the information to reflect subsequent developments. Consequently, readers of the press releases and other materials should not rely upon the information as current or accurate after their issuance dates.