Current report no 5/2015 / Raport bieżący nr 5/2015

June 10, 2015

Current report no 5/2015 / Raport bieżący nr 5/2015

Deregistration of an inactive subsidiary

Title: Deregistration of an inactive subsidiary

Date: June 10th, 2015


Legal ground: art. 56 sec. 1 p. 2 Act on Public Offering – current and periodic information

Message:


The Board of Directors of ASBISc Enterprises Plc ("the Issuer", "the Company") in relation to current report 15/2014 from July 9th, 2014 hereby informs that on June 9th, 2015 it has received information that on April 13th, 2015 its inactive subsidiary ASBIS Taiwan (New Taipei City, Taiwan) has been finally deregistered from the proper registry. This was a result of the Company‘s aplication from 2014, that was filled due to the fact that this subsidiary was inactive and the Issuer’s operations in Asia are conducted through other entities. Therefore, closure of this subsidiary will not have any impact on the Issuer’s operations.

Raport bieżący nr 5/2015

Tytuł: Wyrejestrowanie nieaktywnej spółki zależnej

Data: 10 czerwca 2015


Podstawa prawna: Art. 56 ust 1 pkt 2 - Informacje bieżące i okresowe


Wiadomość:


Rada Dyrektorów ASBISc Enterprises Plc („Emitent“, „Spółka“) w nawiązaniu do raportu bieżącego 15/2014 z dnia 9 lipca 2014 informuje, że w dniu 9 czerwca 2015 otrzymała informację, iż w dniu 13 kwietnia 2015 roku jej nieaktywna spółka zależna ASBIS Taiwan (New Taipei City, Taiwan) – została ostatecznie wyrejestrowana z odpowiedniego rejestru. Było to rezultatem wniosku Spółki z 2014 roku, który został złożony w związku z faktem, iż ta spółka zależna była nieaktywna i działalność Emitenta w Azji jest realizowana przez inne podmioty. W związku z tym zamknięcie tej spółki zależnej nie będzie miało żadnego wpływu na działalność Emitenta.

Disclaimer: The information contained in each press release posted on this site was factually accurate on the date it was issued. While these press releases and other materials remain on the Company's website, the Company assumes no duty to update the information to reflect subsequent developments. Consequently, readers of the press releases and other materials should not rely upon the information as current or accurate after their issuance dates.