Current report no 55/2012 / Raport bieżący nr 55/2012

August 29, 2012

Current report no 55/2012 / Raport bieżący nr 55/2012

The Board of Directors of ASBISc Enterprises PLC (“the Company”, “the Issuer”) hereby informs about the purchase of own shares.

Date: 29.08.2012

Title: Purchase of own shares

Legal ground: art. 56 sec. 1 p. 2 Act on Public Offering – current and periodic information

Message:

The Board of Directors of ASBISc Enterprises PLC (“the Company”, “the Issuer”) hereby informs that on August 28th, 2012 the Company received information from a brokerage house that on January 16th, 2012 purchase of a total number of 501 own shares was completed, in order to execute the Resolution no. 1 of the EGM from December 21st, 2011.

The average unit price of the purchase was PLN 1.52 per share.

The nominal value per share is USD 0.20 for 1 share.

The purchased package is 0.0009% of share capital and gives 501 votes (0.0009%) at the AGM.

After this transaction, the Company has currently a total of 151022 own shares, representing 0.2721% of share capital and giving 151022 votes (0.2721%) at the General Meeting of Shareholders.

 

Raport bieżący nr: 55/2012

Data: 29.08.2012

Tytuł: Nabycie akcji własnych

Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o Ofercie – informacje bieżące i okresowe

Wiadomość:

Rada Dyrektorów ASBISc Enterprises PLC (“Spółka”, “Emitent”) informuje, iż w dniu 28 sierpnia 2012 roku Spółka otrzymała informację od domu maklerskiego, iż w dniu 16 stycznia 2012 zrealizowane zostało nabycie łącznie 501 szt. akcji własnych, celem wykonania Uchwały nr 1 NWZA z dnia 21 grudnia 2011 r.

Średnia jednostkowa cena zakupu wynosiła 1,52 zł za szt.

Wartość nominalna jednej akcji wynosi 0,20 USD za 1 sztukę.

Nabyty pakiet stanowi 0,0009% kapitału zakładowego i daje 501 głosów (0,0009%) na WZA.

Po powyższej transakcji Spółka posiada aktualnie łącznie 151022 sztuk akcji własnych, stanowiących 0,2721% kapitału zakładowego i dających 151022 głosów (0,2721%) na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Disclaimer: The information contained in each press release posted on this site was factually accurate on the date it was issued. While these press releases and other materials remain on the Company's website, the Company assumes no duty to update the information to reflect subsequent developments. Consequently, readers of the press releases and other materials should not rely upon the information as current or accurate after their issuance dates.