Current report no 6/2013 / Raport bieżący nr 6/2013

March 28, 2013

Current report no 6/2013 / Raport bieżący nr 6/2013

Important information in relation to economic situation in Cyprus

Date: 28.03.2013

Subject: Important information in relations to economic situation in Cyprus

Legal ground: Art. 56 sec. 1 p 2 – Act on Public Offering – current and periodic information

Message:

Following our announcement on Monday 18th of March 2013 (current report no 3/2013) and the final agreement between Eurogroup and the government of Cyprus, the company would like to re-confirm the following:

-   No deposits are held in any Cyprus Bank and therefore is not affected at all by any of the agreed measures

-   Because of the extensive banking network outside Cyprus, its operations are running smoothly, since all payments are routed via banks outside Cyprus and therefore no operational issues have been faced.

 

Raport bieżący nr 6/2013

Data: 28.03.2013

Temat: Istotna informacja w związku z sytuacją gospodarczą Cypru

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o obrocie – informacje bieżące i okresowe

Wiadomość:

W nawiązaniu do informacji opublikowanej w poniedziałek 18 marca 2013 (raport bieżący nr 3/2013) oraz finalnego porozumienia pomiędzy Eurogrupą oraz rządem Cypru, Spółka informuje potwierdza, że:

- nie utrzymuje żadnych depozytów w żadnym banku Cypryjskim i w związku z tym uzgodnione środki nie mają na nią żadnego wpływu

- w związku z ekstensywną siecią bankową poza Cyprem, działalność operacyjna jest prowadzona płynnie, ponieważ wszystkie płatności są realizowane za pośrednictwem banków poza Cyprem i w związku z tym nie pojawiły się żadne problemy operacyjne.

Disclaimer: The information contained in each press release posted on this site was factually accurate on the date it was issued. While these press releases and other materials remain on the Company's website, the Company assumes no duty to update the information to reflect subsequent developments. Consequently, readers of the press releases and other materials should not rely upon the information as current or accurate after their issuance dates.