Current report no 6/2014 / Raport bieżący nr 6/2014

April 23, 2014

Current report no 6/2014 / Raport bieżący nr 6/2014

Information regarding Q1 2014 results

Date: 23.04.2014

Subject: Information regarding Q1 2014 results

Legal ground: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Act on Public Offering – Current and periodical information

Message:

The Board of Directors of ASBISc Enterprises Plc (“the Company”, „the Issuer“) hereby informs that due to the turbulence noted in Eastern European markets, specifically in Ukraine that has negatively impacted nearby markets like Russia, the Company’s financial results in Q1 2014 will be significantly weaker than in the corresponding period of 2013.

Detailed information about Q1 2014 financial results and perspectives for the whole 2014 will be presented in the Interim Report for Q1 2014, for which publication is scheduled for May 8th, 2014.

Raport bieżący nr: 6/2014

Data: 23 kwietnia 2014

Temat: Informacja dotycząca wyników za I kwartał 2014 roku

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o Ofercie – informacje bieżące i okresowe

Wiadomość:

Rada Dyrektorów ASBISc Enterprises Plc ("Spółka", "Emitent"), niniejszym informuje, iż ze względu na zawirowania zanotowane na rynkach Europy Wschodniej, w szczególności na Ukrainie, które negatywnie wpłynęły na pobliskie rynki takie jak Rosja, wyniki finansowe Spółki w I kwartale 2014 roku będą znacznie słabsze niż w analogicznym okresie 2013 roku.

Szczegółowe informacje dotyczące wyników finansowych za I kwartał 2014 roku oraz perspektyw na cały 2014 rok zostaną przedstawione w Raporcie kwartalnym za I kwartał 2014 roku, którego publikacja jest zaplanowana na 8 maja 2014 roku.

Disclaimer: The information contained in each press release posted on this site was factually accurate on the date it was issued. While these press releases and other materials remain on the Company's website, the Company assumes no duty to update the information to reflect subsequent developments. Consequently, readers of the press releases and other materials should not rely upon the information as current or accurate after their issuance dates.