Current report no 6/2018 / Raport bieżący nr 6/2018

March 19, 2018

Current report no 6/2018 / Raport bieżący nr 6/2018

Deregistration of an inactive subsidiary

Title: Deregistration of an inactive subsidiary

Date: March 19th, 2018

Legal ground: art. 56 sec. 1 p. 2 Act on Public Offering – current and periodic information

Message:

The Board of Directors of ASBISc Enterprises Plc ("the Issuer", "the Company") hereby informs that on March 19th, 2018 it has received information that on January 3rd, 2018 the Issuer's inactive subsidiary - Prestigio Plaza NL B.V. (Amsterdam, the Netherlands) has been finally deregistered from the proper registry. This is related to the Company‘s restructurring actions started in 2015 in order to decrease administrative expenses and to the fact that this subsidiary was inactive and that the Issuer’s operations in the Netherlands are conducted through other entities. Therefore, closure of this subsidiary will not have any impact on the Issuer’s operations.

Raport bieżący nr 6/2018

Tytuł: Wyrejestrowanie nieaktywnej spółki zależnej

Data: 19 marca 2018

Podstawa prawna: Art. 56 ust 1 pkt 2 - Informacje bieżące i okresowe

Wiadomość:

Rada Dyrektorów ASBISc Enterprises Plc („Emitent“, „Spółka“) informuje, że w dniu 19 marca 2018 otrzymała informację, iż w dniu 3 stycznia 2018 roku nieaktywna spółka zależna Emitenta - Prestigio Plaza NL B.V. (Amsterdam, Holandia) została ostatecznie wyrejestrowana z odpowiedniego rejestru. Jest to związane z działaniami restrukturyzucyjnymi Grupy rozpoczętymi w 2015 roku mającymi na celu zmniejszenie kosztów ogólnego zarządu, z faktem iż ta spółka zależna była nieaktywna a działalność Emitenta w Holandii jest realizowana przez inne podmioty. W związku z tym zamknięcie tej spółki zależnej nie będzie miało żadnego wpływu na działalność Emitenta.

Disclaimer: The information contained in each press release posted on this site was factually accurate on the date it was issued. While these press releases and other materials remain on the Company's website, the Company assumes no duty to update the information to reflect subsequent developments. Consequently, readers of the press releases and other materials should not rely upon the information as current or accurate after their issuance dates.