Current report no 7/2010 / Raport bieżący nr 7/2010

May 19, 2010

Current report no 7/2010 / Raport bieżący nr 7/2010

The Board of Directors of ASBISc Enterprises PLC ("the Company") hereby announces that Annual General Meeting of Shareholders of the Company, that was held on May 18th, 2010 reelected Mrss Siarhei Kostevitch oraz Marios Christou to the Board of Directors.

Date:   19.05.2010

Title:  Reelection of members to the Board of Directors of ASBISc Enterprises PLC

Legal Ground: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Act on Public Offering – Current and periodical information

Message:  
The Board of Directors of ASBISc Enterprises PLC ("the Company") hereby announces that Annual General Meeting of Shareholders of the Company, that was held on May 18th, 2010 reelected Mrss Siarhei Kostevitch oraz Marios Christou to the Board of Directors.

Mr. Siarhei Kostevitch is founder of the Group. He established a business of design and manufacturing in 1990 in Minsk, Belarus, and within 15 years built it into the leading computer component distributor in Eastern Europe and former Soviet Union. Siarhei received a Master's degree in radio engineering design at the Radio Engineering University of Minsk in 1987. Between 1987 and 1992, Siarhei worked as a member of the Research Centre at the Radio Engineering University in Minsk, where he published a series of articles on microelectronics design in local and world-wide specialist magazines. Prior to reelection he hold Chairman and CEO positions in the Company.

According to Mr. Siarhei Kostevitch's declaration, he does not conduct any activities which may conflict with ASBISc Enterprises PLC. He has never been included into the Doubtful Debtors Registry.

Marios Christou joined the Company in August 2001. Prior to this, Marios had worked as a Financial Controller at Photos Photiades Breweries Ltd (part of the Carlsberg Group of companies) for three years. Before this, Marios had also worked with Deloitte & Touche Limassol, Cyprus for four years, holding the position of an audit manager. Marios has a B.A. (1992), dual major – Accounting and Information Systems, and Economics - from Queens College of the City University of New York (C.U.N.Y.), and an M.B.A. (1994) in International Finance from St. John's University, New York. Marios is also a Certified Public Accountant (CPA) and a member of the American Institute of Certified Public Accountants (AICPA). Prior to reelection he hold executive director and CFO positions in the Company.

According to Mr. Marios Christou's declaration, he does not conduct any activities which may conflict with ASBISc Enterprises PLC. He has never been included into the Doubtful Debtors Registry.
 


Raport bieżący nr 7 / 2010   

Data: 19.05.2010       

Tytuł: Ponowny wybór członków Rady Dyrektorów ASBISc Enterprises Plc

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o Ofercie – informacje bieżące i okresowe

Wiadomość:
Rada Dyrektorów ASBISc Enterprises PLC (“Spółka") informuje, że Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki, które odbyło się w dniu 18 maja 2010, wybrało ponownie do Rady Dyrektorów Panów: Siarhei Kostevitch oraz Marios Christou.

Siarhei Kostevitch jest założycielem Grupy. W 1990 roku uruchomił w Mińsku (Białoruś) firmę projektowo-produkcyjną, która w ciągu 15 lat stała się wiodącym dystrybutorem podziespołów komputerowych w Europie Wschodniej i krajach byłego Związku Radzieckiego. W 1987 roku zdobył tytuł magistra na kierunkiu inżynierii radiowej Uniwersytetu Inżynierii Radiowej w Mińsku. W latach 1987 - 1992, pracował jako członek Centrum Badań Naukowych na Uniwersytecie Inżynierii Radiowej w Mińsku,. W tym czasie opublikował serię artykułów na temat projektowania układów mikroelektronicznych w specjalistycznych periodykach o zasięgu lokalnym i międzynarodowym. Przed reelekcją piastował stanowisko Przewodniczącego Rady Dyrektorów oraz Dyrektora Generalnego Spółki.

Zgodnie z deklaracją Pana Siarhei Kostevitch, nie prowadzi on żadnej działalności konkurencyjnej wobec ASBISc Enterprises Plc. Nie był również nigdy wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych.

Marios Christou dołączył do kadry zarządzającej spółki w sierpniu 2001 roku. Wcześniej przez trzy lata pracował jako kontroler finansowy w Photos Photiades Breweries Ltd (spółce należącej do Grupy Carlsberg) oraz przez cztery lata jako audytor w Deloitte & Touche Limassol na Cyprze. Posiada tytuł licencjata (1992) na dwóch kierunkach studiów – Księgowości i systemach informatycznych oraz Ekonomii – w Queens College na Uniwersytecie Miejskim miasta Nowy Jork (C.U.N.Y.), oraz tytuł M.B.A. (1994) w zakresie Finansów międzynarodowych przyznany przez St. John's University w Nowym Jorku. Jest również biegłym rewidentem i członkiem Amerykańskiego Instytutu Biegłych Rewidentów (AICPA). Przed reelekcją piastował stanowisko dyrektora wykonawczego oraz dyrektora finansowego Spółki.

Zgodnie z deklaracją Pana Marios Christou, nie prowadzi on żadnej działalności konkurencyjnej wobec ASBISc Enterprises Plc. Nie był również nigdy wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych.

Disclaimer: The information contained in each press release posted on this site was factually accurate on the date it was issued. While these press releases and other materials remain on the Company's website, the Company assumes no duty to update the information to reflect subsequent developments. Consequently, readers of the press releases and other materials should not rely upon the information as current or accurate after their issuance dates.