Current report no 7/2013 / Raport bieżący nr 7/2013

March 29, 2013

Current report no 7/2013 / Raport bieżący nr 7/2013

Change of the publication date of the Interim Report for Q1 2013

Date: 29.03.2013

Subject: Change of the publication date of the Interim Report for Q1 2013

Legal ground: Art. 56 sec. 1 p. 2 Act on Public Offering – current and periodic information

Message:

According to § 103 sec. 2 of the Regulation of the Ministry of Finance from February 19, 2009 on current and periodical information published by issuers of securities and on condition of recognition of information required by law of a non-member country as equal, the Board of Directors of ASBISc Enterprises PLC ("the Company", “the Issuer”) hereby informs about change of the publication date of the Interim Consolidated Report for Q1 2013 from May 8th 2013 (as scheduled in current report no 1/2013 from January 2nd, 2013) to May 9th 2013.


 

Raport bieżący nr 7/2013

Data: 29.03.2013

Temat: Zmiana daty publikacji raportu okresowego za pierwszy kwartał 2013 r.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Wiadomość:

Na podstawie § 103 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami państwa niebędącego państwem członkowskim Rada Dyrektorow ASBISc Enterprises PLC ("Spółka", “Emitent”) informuje o zmianie daty publikacji skonsolidowanego raportu kwartalnego za pierwszy kwartał 2013 roku z 8 maja 2013 r. (jak zostało wskazane w raporcie bieżącym nr 1/2013 z dnia 2 stycznia 2013 r.) na 9 maja 2013 r.

Disclaimer: The information contained in each press release posted on this site was factually accurate on the date it was issued. While these press releases and other materials remain on the Company's website, the Company assumes no duty to update the information to reflect subsequent developments. Consequently, readers of the press releases and other materials should not rely upon the information as current or accurate after their issuance dates.