Current report no 8/2011 / Raport bieżący nr 8/2011

May 30, 2011

Current report no 8/2011 / Raport bieżący nr 8/2011

Reelection of members to the Board of Directors of ASBISc Enterprises PLC

Date: 30.05.2011

Title:  Reelection of members to the Board of Directors of ASBISc Enterprises PLC

Legal Ground:  Art. 56 ust. 1 pkt 2 Act on Public Offering - issuers information duties

Message:  
The Board of Directors of ASBISc Enterprises PLC ("the Company") hereby announces that Annual General Meeting of Shareholders of the Company, that was held on May 30th, 2011 reelected Messrs Constantinos Tziamalis and Laurent Journoud to the Board of Directors.

Constantinos Tziamalis, born in 1975, holds a B.Sc. in Banking and Financial Services and a Masters (M.Sc.) in Finance (Corporate Credit Controller & Investor Relations). Constantinos Tziamalis worked at the private banking department of BNP Paribas in Cyprus and then joined a brokerage house, Proteas Asset Management Limited, where he worked for 3 years as Investor Accounts Manager. Constantinos joined the Company in January 2002 as Financial Project Manager. He was promoted to the position of Corporate Credit Controller & Investor Relations in March 2003. Prior to reelection he hold executive director for Credit and Investor Relations position in the Company (since 23 April 2007).


According to Mr. Constantinos Tziamalis' declaration, he does not conduct any activities which may conflict with ASBISc Enterprises PLC. He has never been included into the Doubtful Debtors Registry.Laurent Journoud joined the Company in January 2002 as Director of Product Lines. He is responsible for the Group's product portfolio and market development for each of the Group's technology offerings. Prior to joining the Company and for a period in excess of 10 years, Laurent had held senior international product management positions in the EMEA distribution industry with major multinationals including Ingram Micro, Karma International and Actebis. Laurent received an M.I.T. (Management - International Trade) and M.M.E. (Master's in European Management) from ICL Lyon, France, in 1993 and 1994 respectively. Prior to reelection he hold executive director and Executive Vice-President Sales and Marketing positions in the Company.According to Mr. Laurent Journoud's declaration, he does not conduct any activities which may conflict with ASBISc Enterprises PLC. He has never been included into the Doubtful Debtors Registry. 

 


 

Raport bieżący nr 8 / 2011   

Data: 30.05.2011       

Tytuł:  Ponowny wybór członków Rady Dyrektorów ASBISc Enterprises Plc

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Wiadomość:
Rada Dyrektorów ASBISc Enterprises PLC (“Spółka") informuje, że Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki, które odbyło się w dniu 30 maja 2011, wybrało ponownie do Rady Dyrektorów Panów: Constantinos Tziamalis oraz Laurent Journoud.

Constantinos Tziamalis, urodzony w 1975 r., uzyskał tytuł licencjata na kierunku bankowość i usługi finansowe (1998 r.)  oraz magistra na kierunku finanse (1999 r). na Uniwersytecie Leicester. Pan Tziamalis był zatrudniony w pionie bankowości prywatnej BNP Paribas na Cyprze, a następnie (przez okres 3 lat) w domu maklerskim Proteas Asset Management Limited na stanowisku Investor Accounts Manager. Pan Tziamalis dołączył do kadry kierowniczej Spółki w styczniu 2002 r. jako Kierownik ds. projektów finansowych. W marcu 2003 r. objął stanowisko kierownika ds. kontroli kredytów korporacyjnych oraz relacji inwestorskich. Przed reelekcją piastował stanowisko Dyrektors ds. Relacji Inwestorskich i Kredytu w Spółce (od 23 kwietnia 2007 r.).

Zgodnie z deklaracją Pana Constantinos Tziamalis, nie prowadzi on żadnej działalności konkurencyjnej wobec ASBISc Enterprises Plc. Nie był również nigdy wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych.

Laurent Journoud rozpoczął pracę w firmie w styczniu 2002 roku jako Kierownik Linii Produktowych. Odpowiada za portfolio produktowe firmy oraz rozwój rynków dla wszystkich technologii oferowanych przez Grupę. Wcześniej przez okres ponad 10 lat zajmował stanowiska kierownicze wyższego szczebla w zakresie międzynarodowego zarządzania produktami w sektorze dystrybucyjnym regionu EMEA w takich międzynarodowych koncernach jak Ingram Micro, Karma International i Actebis. Posiada tytuł M.I.T. (Zarządzanie w handlu międzynarodowym) oraz M.M.E. (europejski magister zarządzania) przyznane przez szkołę ICL w Lyonie we Francji (odpowiednio w 1993 r. i 1994 r.). Przed reelekcją piastował stanowisko dyrektora wykonawczego oraz Wiceprezesa ds. Sprzedaży i Marketingu Spółki.

Zgodnie z deklaracją Pana Laurent Journoud, nie prowadzi on żadnej działalności konkurencyjnej wobec ASBISc Enterprises Plc. Nie był również nigdy wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych.

Disclaimer: The information contained in each press release posted on this site was factually accurate on the date it was issued. While these press releases and other materials remain on the Company's website, the Company assumes no duty to update the information to reflect subsequent developments. Consequently, readers of the press releases and other materials should not rely upon the information as current or accurate after their issuance dates.