Current report no 9/2013 / Raport bieżący nr 9/2013

April 19, 2013

Current report no 9/2013 / Raport bieżący nr 9/2013

Change of the subsidiary’s name

Title: Change of the subsidiary’s name  

Date: 19.04.2013  

Legal ground: Art. 56 sec. 1 p 2 Act on Public Offering – current and periodic information

Message:  

The Board of Directors of ASBISc Enterprises Plc ("the Issuer", "the Company") hereby informs that on April 19th, 2013 it received information that following to decision of City Court in Sarajevo, on April 15th, 2013 the Issuer’s subsidiary in Bosnia and Herzegovina - Megatrend d.o.o. -  changed its name to ASBIS d.o.o.

The subsidiary’s scope of operations consisting of distribution of IT hardware and software (including the Issuer’s own brands) remains unchanged.

 

Raport bieżący nr: 9/2013  

Tytuł: Zmiana nazwy spółki zależnej  

Data: 19.04.2013  

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o Ofercie – informacje bieżące i okresowe

Wiadomość:  

Rada Dyrektorów ASBISc Enterprises Plc („Emitent", „Spółka“) niniejszym informuje, że w dniu 19 kwietnia 2013 r. otrzymała informację, że w związku z decyzją Sądu Miejskiego w Sarajewie w dniu 15 kwietnia 2013 spółka zależna Emitenta w Bośni i Hercegowinie - Megatrend d.o.o. -  zmieniła nazwę na ASBIS d.o.o.

Zakres działalności spółki zależnej obejmujący dystrybucję sprzętu i oprogramowania komputerowego (w tym marek własnych Emitenta) pozostaje bez zmian.

Disclaimer: The information contained in each press release posted on this site was factually accurate on the date it was issued. While these press releases and other materials remain on the Company's website, the Company assumes no duty to update the information to reflect subsequent developments. Consequently, readers of the press releases and other materials should not rely upon the information as current or accurate after their issuance dates.