Current report no 9/2017 / Raport bieżący nr 9/2017

May 16, 2017

Current report no 9/2017 / Raport bieżący nr 9/2017

New subsidiary in the Group

Date: 16.05.2017

Title: New subsidiary in the Group

Legal ground: art. 56 sec 1 p 2 - current and periodic information

Message:

The Board of Directors of ASBISc Enterprises Plc ("the Issuer", "the Company") hereby informs that on May 16th, 2017 it has received information that May 8th, 2017 a company named ASBC Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyət (ASBC Limited liability Company) with share capital of USD 400.000 has been created in Azerbaijan.

The issuer holds 51% in this subsidiary, being equal to share capital of USD 204.0000. The other 49% is held by the incorporated subsidiary's managing director, Mr. Khalilov Eldar Shahveled oglu.

This entity was incorporated to support growing business of the Group in Azerbaijan.

Raport bieżący 9/2017

Data: 16.05.2017

Tytuł: Nowa spółka zależna w Grupie

Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 2 - informacje bieżące i okresowe

Treść:

Rada Dyrektorów ASBISc Enterprises Plc ("Emitent", "Spółka") niniejszym informuje, że w dniu 16 maja 2017 roku otrzymała informację, iż 8 maja 2017 roku spółka pod nazwą ASBC Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyət (ASBC Limited liability Company) z kapitałem zakładowym w wysokości 400,000 USD została utworzona w Azerbejdżanie.

Emitent posiada 51% udziałów w tej spółce zależnej, odpowiadających kapitałowi zakładowemu w wysokości 204,000 USD. Pozostałe 49% jest własnością dyrektora zarządzającego powołanej spółki zależnej, Pana Khalilov Eldar Shahveled oglu.

Została utworzona aby wesprzeć rosnący biznes Grupy w Azerbejdżanie.

Disclaimer: The information contained in each press release posted on this site was factually accurate on the date it was issued. While these press releases and other materials remain on the Company's website, the Company assumes no duty to update the information to reflect subsequent developments. Consequently, readers of the press releases and other materials should not rely upon the information as current or accurate after their issuance dates.