Current report no 9/2018 / Raport bieżący nr 9/2018

March 29, 2018

Current report no 9/2018 / Raport bieżący nr 9/2018

The Board of Directors‘ recommendation on dividend

Date: 29.03.2018

Title: The Board of Directors‘ recommendation on dividend

Legal ground: Art. 56 sec. 1 p. 2 Act on Public Offering – current and periodic information

Message:

The Board of Directors of ASBISc Enterprises Plc ("the Company", “the Issuer”) hereby informs that on the meeting held on March 29th, 2018 based on the Company's consolidated accounts for Y2017 it has made a decision to recommend to the forthcoming Annual General Meeting of Shareholders the payment of a dividend on Y2017 results.

The Board of Directors will recommend to the AGM to pay U.S.$ 0.06 per share, which gives a total amount of U.S.$ 3,330,000 out of the Y2017 net profit after tax.

Regardless the Board of Directors‘ recommendation, the final decision on the dividend payment and its amount will be at the discretion of the Annual General Meeting of Shareholders.

   

Raport bieżący nr: 9/2018

Data: 29.03.2018


Temat:
Rekomendacja Rady Dyrektorów w sprawie dywidendy

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Wiadomość:

Rada Dyrektorów ASBISc Enterprises Plc ("Spółka", „Emitent”) niniejszym informuje, że na posiedzeniu w dniu 29 marca 2018 roku, w oparciu o skonsolidowane wyniki Spółki za 2017 rok, podjęła decyzję o rekomendowaniu zbliżającemu się Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy wypłaty dywidendy z wyniku za 2017 rok.

Rada Dyrektorów będzie rekomendowała ZWZA wypłatę 0,06 USD na akcję, co daje całkowitą kwotę w wysokości 3.330.000 USD z zysku netto po opodatkowaniu za 2017 rok.

Niezależnie od rekomendacji Rady Dyrektorów, ostateczna decyzja o wypłacie dywidendy oraz jej wysokości należeć będzie do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Disclaimer: The information contained in each press release posted on this site was factually accurate on the date it was issued. While these press releases and other materials remain on the Company's website, the Company assumes no duty to update the information to reflect subsequent developments. Consequently, readers of the press releases and other materials should not rely upon the information as current or accurate after their issuance dates.