EBI Current report no 1/2013 / Raport bieżący EBI nr 1/2013

March 22, 2013

EBI Current report no 1/2013 / Raport bieżący EBI nr 1/2013

Corporate Governance Statement 2013

Date: 22.03.2013

Subject: Corporate Governance Statement

Message:

The Board of Directors of ASBISc Enterprises Plc ("the Company", “the Issuer”), according to § 29 sec. 3 of the Regulations of the Warsaw Stock Exchange ("WSE") hereby publishes Statement on application by the Issuer in 2013 of corporate governance rules contained in annex to Resolution no 19/1307/2013 of the Exchange Council from November 21st, 2012 "Code of Best Practice for WSE listed Companies".

Corporate Governance Statement 2013 - English version

Corporate Governance Statement 2013 - Polish version

Raport bieżący EBI nr: 1/2013

Data: 22.03.2013

Tytuł: Oświadczenie dotyczące ładu korporacyjnego

Wiadomość:

Rada Dyrektorów ASBISc Enterprises Plc ("Spółka", “Emitent”), zgodnie z § 29 ust. 3 Regulaminu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. ("GPW") niniejszym przekazuje Oświadczenie o stosowaniu przez Emitenta w 2013 roku zasad ładu korporacyjnego zawartych w załączniku do Uchwały nr 19/1307/2012 Rady Giełdy z dnia 21 listopada 2012 r. "Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW".

Corporate Governance Statement 2013 - Polish version

Corporate Governance Statement 2013 - English version

Disclaimer: The information contained in each press release posted on this site was factually accurate on the date it was issued. While these press releases and other materials remain on the Company's website, the Company assumes no duty to update the information to reflect subsequent developments. Consequently, readers of the press releases and other materials should not rely upon the information as current or accurate after their issuance dates.