Current report no 6/2012 / Raport bieżący nr 6/2012

January 16, 2012

Current report no 6/2012 / Raport bieżący nr 6/2012

The Board of Directors of ASBISc Enterprises PLC (“the Company”, “the Issuer”) hereby informs about purchase of own shares.

Current report no: 6/2012 

Date: 16.01.2012 

Title: Purchase of own shares 

Legal ground: art. 56 sec. 1 p. 2 Act on Public Offering – current and periodic information 

Message:

The Board of Directors of ASBISc Enterprises PLC (“the Company”, “the Issuer”) hereby informs that in order to execute the Resolution no. 1 of the EGM from December 21st, 2011, the Company during market session on January 13th, 2012 bought a total number of 10000 own shares.

The average unit price of the purchase was PLN 1.61 per share.

The nominal value per share is USD 0.20 for 1 share.

The purchased package is 0.0180% of share capital and gives 10000 votes (0.0180%) at the AGM.

After this transaction, the Company has a total of 29160 own shares, representing 0.0525% of share capital and giving 29160 votes (0.0525%) at the General Meeting of Shareholders.  

 

Raport bieżący nr: 6/2012

Data: 16.01.2012 

Tytuł: Nabycie akcji własnych 

Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o Ofercie – informacje bieżące i okresowe

Wiadomość:

Rada Dyrektorów ASBISc Enterprises PLC (“Spółka”, “Emitent”) informuje, iż celem wykonania Uchwały nr 1 NWZA z dnia 21 grudnia 2011 r. Spółka podczas sesji giełdowej w dniu 13 stycznia 2012 r. dokonała nabycia łącznie 10000 szt. akcji własnych.

Średnia jednostkowa cena zakupu wynosiła 1,61 zł za szt.

Wartość nominalna jednej akcji wynosi 0,20 USD za 1 sztukę.

Nabyty pakiet stanowi 0,0180 % kapitału zakładowego i daje 10000 głosów (0,0180%) na WZA.

Po powyższej transakcji Spółka posiada łącznie 29160 sztuk akcji własnych, stanowiących 0,0525 % kapitału zakładowego i dających 29160 głosów (0,0525%) na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy.

Disclaimer: The information contained in each press release posted on this site was factually accurate on the date it was issued. While these press releases and other materials remain on the Company's website, the Company assumes no duty to update the information to reflect subsequent developments. Consequently, readers of the press releases and other materials should not rely upon the information as current or accurate after their issuance dates.