Current report No 03/2020 / Raport bieżący nr 03/2020

January 31, 2020

Current report No 03/2020 / Raport bieżący nr 03/2020

Acquisition of Clevetura LLC

Date: 2020-01-30

Time of disclosure: 22:01 CET

Legal basis:  Art. 17 ust.1 MAR – inside information

Message:

The Board of Directors of ASBISc Enterprises Plc (“ASBIS”) hereby informs, that on 29 January 2020 ASBIS signed an agreement according to which acquired 40% of the share capital  in CLEVETURA LLC with its registered office in Minsk (Belarus).

Price for the purchased shares was USD 584,000.    

The acquired shares were financed from own funds.

Clevetura LLC designs innovative technologies for input devices. The company was founded in 2017 in Minsk, Belarus and developed a unique and innovative technology Clevetura. The first product, Prestigio Click&Touch keyboard, was entered into the production in 2019.

The main office is located in Minsk, Belarus with the satellite office in Shenzhen, China. Clevetura LLC is based in the Belarus Hi-Tech Park, gathering the most innovative technology companies in Belarus.

The acquisition of Clevetura LLC is another step of the implementation of the ASBIS Group strategy towards the development of the products portfolio and promoting the new technology on the global market.


     

Data sporządzenia: 2020-01-30

Godzina publikacji: 22:01 CET                  

Temat:                                                           

Nabycie udziałów w spółce Clevetura LLC               

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.        

Treść raportu:                                               

Rada Dyrektorów ASBISc Enterprises Plc (“ASBIS”) niniejszym informuje, że w dniu 29 stycznia 2020 r. ASBIS zawarł umowę nabycia 40% udziałów spółki Clevetura LLC z siedzibą w Mińsku (Białoruś).

Cena nabycia ww. udziałów wyniosła 584.000 USD.

Źródłem finansowania nabytych udziałów są środki własne ASBIS.

Clevetura LLC projektuje innowacyjne technologie dla urządzeń wejściowych. Firma została założona w 2017 roku w Mińsku na Białorusi i opracowała unikalną i innowacyjną technologię Clevetura. Pierwszy produkt, klawiatura Prestigio Click & Touch, wszedł do produkcji w 2019 r.

Główne biuro znajduje się w Mińsku na Białorusi, firma ma również biuro w Shenzhen w Chinach. Clevetura LLC ma siedzibę w białoruskim parku technologicznym, skupiającym najbardziej innowacyjne firmy technologiczne na Białorusi.

Nabycie udziałów w Spółce Clevetura LLC jest kolejnym krokiem w realizacji strategii Grupy ASBIS, tj. rozwijania portfolio produktów oraz promocji nowych technologii na światowych rynkach.

Disclaimer: The information contained in each press release posted on this site was factually accurate on the date it was issued. While these press releases and other materials remain on the Company's website, the Company assumes no duty to update the information to reflect subsequent developments. Consequently, readers of the press releases and other materials should not rely upon the information as current or accurate after their issuance dates.