Current report No 06/2020 / Raport bieżący nr 06/2020

March 27, 2020

ASBIS, INVESTOR, SHARES, COMPANY

Current report No 06/2020 / Raport bieżący nr 06/2020

The Board of Directors‘ recommendation on the final dividend for Y2019

Date: 2020-03-27

Time of disclosure: 09:49 CET

Legal basis: Art. 17 ust.1 MAR – inside information.  

Message:

The Board of Directors of ASBISc Enterprises Plc (“the Company") hereby informs that on March 27th, 2020, based on audited consolidated financial statements of the Company's for Y2019, made a resolution to recommend to the forthcoming Annual General Meeting of Shareholders the payment of a final dividend out of the Y2019 net profit after tax.

The Board of Directors will recommend to the AGM to pay USD 0.075 per share, which gives an amount of USD 4,162,500 out of the Y2019 net profit after tax.

Regardless of the Board of Directors‘ recommendation, the final decision on the dividend payment and its amount will be at the discretion of the Annual General Meeting of Shareholders.

On the 19th of December 2019, the Company paid out the interim dividend from the Company's profit for 2019 with the total amount of USD 3,330,000 which meant USD 0.06 per share.

If the recommendation of the Board of Directors of ASBISc Enterprises is accepted by the Annual General Meeting of Shareholders, the total dividend from the profit for 2019 may amount to USD 0.135 per share, which will mean a total payment of USD 7,492,500 from net profit after tax for 2019.


Data sporządzenia: 2020-03-27

Godzina publikacji: 09:49 CET                  

Temat :                                                           

Rekomendacja Rady Dyrektorów w sprawie dywidendy za 2019 r.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść raportu:

Rada Dyrektorów ASBISc Enterprises Plc ("Spółka") niniejszym informuje, że w dniu 27 marca 2020 r. w oparciu o zaudytowane skonsolidowane sprawozdanie finansowe za 2019 rok, podjęła decyzję o zarekomendowaniu zbliżającemu się Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy wypłaty dywidendy z zysku netto Spółki za 2019 rok.

Rada Dyrektorów będzie rekomendowała ZWZA wypłatę 0,075 USD na akcję, co daje kwotę w wysokości 4.162.500 USD z zysku netto po opodatkowaniu za 2019 rok.

Niezależnie od rekomendacji Rady Dyrektorów, ostateczna decyzja o wypłacie dywidendy oraz jej wysokości należeć będzie do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

W dniu 19 grudnia 2019 roku Spółka wypłaciła zaliczkę na poczet dywidendy z zysku Spółki za 2019 rok w wysokości 3.330.000 USD, co stanowiło 0,06 USD na akcję.

W przypadku akceptacji rekomendacji Rady Dyrektorów ASBISc Enterprises przez ZWZA, całościowa dywidenda z zysku za 2019 r. może wynieść 0,135 USD na akcję, co oznaczało będzie całkowitą wypłatę w wysokości 7.492.500 USD z zysku netto po opodatkowaniu za 2019 r.

 

Disclaimer: The information contained in each press release posted on this site was factually accurate on the date it was issued. While these press releases and other materials remain on the Company's website, the Company assumes no duty to update the information to reflect subsequent developments. Consequently, readers of the press releases and other materials should not rely upon the information as current or accurate after their issuance dates.